Neziskovky

Asi všichni víme, jak na tom v současné době prospěšné organizace jsou. Každá nezisková organizace přivítá pomoc. Můžete si vybrat „svoji neziskovku“ podle sídla organizace, podle cílové skupiny, podle zaměření… Máte-li chuť pomoci, podívejte se, jakou pomoc tyto prospěšné a charitativní organizace nabízejí a jakou pomoc potřebují. Stručné informace o pomáhajících organizacích najdete právě zde. Chcete-li nabídnout svoji pomoc, ale nevíte, kdo by ji přivítal, využijte Burzu pomoci.
Název
Zaměření
senioři a komunitní centrum
domácí násilí
humanitární pomoc
Pomáháme dospělým a dětem kteří to potřebují.
Zdravotnictví, postižené děti, pes equinovarus, koňská noha, podpora rodin v celé ČR
vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů
Vzdělávací, záchranářská a humanitární činnost.
handicapované děti, senioři
ženy s rakovinou prsu
handicapované děti
nádorové onemocnění prsu
sociální služby
Dobrovolnictví na onkologii
sociálně zdravotní oblast
SOS tlačítko - pomoc seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným v celé ČR
Sociální služby,handicapované děti,pomoc nemocnicím
Aktivní podpora lidí s autismem, jejich rodin a pečujícího okolí
neonatologie
Sociální služby, volnočasové aktivity, duchovní podpora
Lidé s tělesným nebo kombinovaným postižením
Hipoterapie, terapie za pomoci koně, sociální služby
handicapovaní - muskulární dystrofici 
neslyšící
osoby postižené následky poliomyelitidy
handicapované děti
Posláním AVPO ČR je vést veřejně prospěšné organizace k profesionalitě. Pro soukromé dárce vytváříme podmínky pro darování bez obav.
handicapovaní
domácí násilí
Pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením (chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář)
oběti a svědci trestných činů
sociální divadlo
chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace
Pomáháme onkologicky nemocným dětem, dětem z dětských domovů a klokánků
ochrana dětí před nebezpečnými výrobky
podpora neziskového sektoru
senioři
handicapované děti, hipoterapie
multikulturní vzdělávání
sociální služby
integrace dětí a mládeže, dětské kluby, hlídání dětí, ozdravné pobyty, sociální služby a poradenství
Pomáháme lidem najít své místo na trhu práce a firmám dělat to nejlepší pro své lidi.
ochrnutí po poškození míchy
rodiny s dětmi z vícečetných porodů, nedonošené děti
integrace cizinců
tlumočnická služba a základní sociální poradenství
Věnujeme se manželské, rodinné a sociální problematice. Dále poskytujeme čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám.
integrace handicapovaných, sociální služby, vydávání časopisu Popularis
sociální služby
mezigenerační vztahy
integrace zdravotně postižených dětí mezi zdravé děti
poranění mozku
humanitární pomoc
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin
etická výchova, prevence
primární prevence a poradenství týkající se mezilidských vztahů, komunikace a sebepoznání u dospívajících a mladých dospělých
právní, sociální, zdravotní, humanitární a duchovní pomoc cizincům
Východní Čechy
duševně nemocní
Psychoterapie
revmatické choroby
syndrom demence
kouření
AIDS
duševně nemocní
sluchově postižení
integrace
oblast humanitární, sociální a zdravotní
Morava
Ochrana přírody a krajiny
týrané a zneužívané děti
týrané a zneužívané děti
pomoc seniorům, nemocným, nevyléčitelně nemocným a lidem se zdravotním postižením
náhradní rodiny
Lidé s postižením
lidé po poranění či poškození mozku, mladí lidé s kombinovaným postižením - absolventi speciálních škol
volnočasová aktivita pro děti a mládež se zaměřením na zájmovou uměleckou činnost
divadlo, děti, vzdělávání, rozvoj, český jazyk, finance, dětské domovy, nemocnice, základní a mateřské školy
Divadlo, vzdělávání, pomoc dětem
sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
Středočeský kraj
dobrovolnictví
neziskový sektor a dobrovolnictví
Land Art festival, dokumentární tvorba, umělecká tvorba, česko-německá spolupráce, publikace, vzdělávání
problematika drogové závislosti
sociální služby, lidé s postižením, osobní asistence
sociální služby
sociální a zdravotní služby
sociální oblast
sociální firma - integrace osob se zdravotním znevýhodněním
rodiny s dětmi
služba raná péče, krizová linka
ekologická výchova
sociální integrační podnik
zdravotní, sociální, kulturní
Pomoc opuštěným a toulavým kočkám
sociální, zdravotní služby pro lidi s duševním onemocněním
ohrožené děti
ČR
Pořádání sportovních a kulturních akci na podporu znevýhodněných občanů.
Praha
handicapovaní - syndrom fragilního x chromosomu
Prostor pro realizaci různých nápadů pod jednou střechou
onkologické onemocnění
senioři, chronicky nemocní
Integrace znevýhodněným a rizikovým skupinám na trhu práce.
handicapovaní
integrace handicapovaných - výcvik asistenčních, vodících a signálních psů
mezilidské vztahy
senioři
životní prostředí, památky, dobrovolnictví
potřebné rodiny i osoby v nouzi
zdravotně sociální služby
sociální a zdravotní péče
péče o těžce nemocné umírající jejich rodiny a pozůstalé
Hospicová péče
umírající
rodiny s dětmi
Raná péče
sociální služby
Planeta dobrovolnictví
dobrovolnictví a globální vzdělávání
Praha, Evropa
Praha východ - Mratín
volnočasové aktivity pro děti
Pečující osoby, zdravotně postižení občané, zdravotně znevýhodnění občané, sociální oblast, autismus, dobrovolnictví pro pečující, asistence, osobní i pedagogická, inkluze, Rodiče za inkluzi -členy
Děti, akce pro děti, pomoc dětem s rakovinou
pomoc pečujícím osobám, pomoc zdravotně znevýhodněným a podporujeme pozůstalé
Bechtěrevova choroba
handicapovaní - hypoterapie
nemocní - cystická fibróza
Downův syndrom
nádorové onemocnění prsu
ČR
sociální služby pro rodiny s dětmi
handicapovaní
Kraj Vysočina
křesťanská výchova dětí
Pardubice
ohrožené děti a mládež
dobrovolnické centrum
Sport handicapovaných; Powerchair Hockey
děti a mladí lidé z ústavní výchovy, sanace rodin, doprovázení pěstounů
Dobrovolnictví ve zralém věku
mužská témata, aktivní otcovství, rovné příležitosti, kvalita života
nemocné děti
dětský tábor
Nemocní – maligní lymfom
Sociální práce s uživateli návykových látek, Adiktologické ambulance
potřební
nádorové onemocnění prsu
školní stravování dětí v nejchudších částech světa za účelem přilákat je do škol a zajistit jim vzdělání a tím naději na lepší budoucnost
Vzájemná pomoc s rodinami a přáteli autistických dětí
vzdělávání, poradenství, sociální služby
mezigenerační setkávání, aktivizace
Mezigenerační setkávání
ochrana rodiny a rodinných vazeb
mobilní hospicová služba pro děti a dospělé
Odborná paliativní péče, terénní odlehčovací služby, odborné sociální poradentství
Podpora dětí s poruchou autistického spektra a osob o ně pečujících
linka důvěry, krizová pomoc
Závislosti, sociální služby
Pomoc rodinám předčasně narozených nebo nemocných dětí, podpora perinatologického centra v Hradci Králové, podpora rodin v tíživé životní situaci (např. rodiče samoživitelé)
děti z dětských domovů
sociální služby, pomoc těhotným ženám v nouzi
osvěta a vzdělávání
pomoc seniorům, age management
Pomoc a podpora nemocným dětem a rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci.
pomoc rodinám s dětmi, rodičům samoživitelům
KUFŘÍK VZPOMÍNEK, PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO DĚTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, AKTIVIZAČNÍ PROGRAM PRO SENIORY