Neziskovky

Asi všichni víme, jak na tom v současné době prospěšné organizace jsou. Každá nezisková organizace přivítá pomoc. Můžete si vybrat „svoji neziskovku“ podle sídla organizace, podle cílové skupiny, podle zaměření… Máte-li chuť pomoci, podívejte se, jakou pomoc tyto prospěšné a charitativní organizace nabízejí a jakou pomoc potřebují. Stručné informace o pomáhajících organizacích najdete právě zde. Chcete-li nabídnout svoji pomoc, ale nevíte, kdo by ji přivítal, využijte Burzu pomoci.
Název
Zaměření
senioři a komunitní centrum
domácí násilí
humanitární pomoc
Pomáháme dospělým a dětem kteří to potřebují.
vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů
Vzdělávací, záchranářská a humanitární činnost.
handicapované děti, senioři
ženy s rakovinou prsu
handicapované děti
nádorové onemocnění prsu
sociální služby
sociálně zdravotní oblast
lidská práva
Sociální služby,handicapované děti,pomoc nemocnicím
poskytujeme pomoc a podporu lidem s diagnózou PAS
Sociální služby, volnočasové aktivity, duchovní podpora
Lidé s tělesným nebo kombinovaným postižením
handicapovaní - muskulární dystrofici 
neslyšící
osoby postižené následky poliomyelitidy
Pomoc lidem s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinám
sociální, vzdělávací
handicapované děti
Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.
handicapovaní
domácí násilí
Pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením (chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář)
oběti a svědci trestných činů
sociální divadlo
chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace
Pomáháme onkologicky nemocným dětem, dětem z dětských domovů a klokánků
ochrana dětí před nebezpečnými výrobky
podpora neziskového sektoru
senioři
handicapované děti, hipoterapie
integrace dětí a mládeže, dětské kluby, hlídání dětí, ozdravné pobyty, sociální služby a poradenství
Pomáháme lidem najít své místo na trhu práce a firmám dělat to nejlepší pro své lidi.
ochrnutí po poškození míchy
rodiny s dětmi z vícečetných porodů, nedonošené děti
integrace cizinců
tlumočnická služba a základní sociální poradenství
integrace handicapovaných, sociální služby, vydávání časopisu Popularis
sociální služby
mezigenerační vztahy
integrace zdravotně postižených dětí mezi zdravé děti
poranění mozku
humanitární pomoc
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin
etická výchova, prevence
Východní Čechy
duševně nemocní
Psychoterapie
revmatické choroby
syndrom demence
kouření
AIDS
duševně nemocní
sluchově postižení
integrace
oblast humanitární, sociální a zdravotní
Ochrana přírody a krajiny
týrané a zneužívané děti
týrané a zneužívané děti
pomoc seniorům, nemocným, nevyléčitelně nemocným a lidem se zdravotním postižením
náhradní rodiny
Lidé s postižením
lidé po poranění či poškození mozku, mladí lidé s kombinovaným postižením - absolventi speciálních škol
volnočasová aktivita pro děti a mládež se zaměřením na zájmovou uměleckou činnost
divadlo, děti, vzdělávání, rozvoj, český jazyk, finance, dětské domovy, nemocnice, základní a mateřské školy
Divadlo, vzdělávání, pomoc dětem
sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
Středočeský kraj
dobrovolnictví
neziskový sektor a dobrovolnictví
Land Art festival, dokumentární tvorba, umělecká tvorba, česko-německá spolupráce, publikace, vzdělávání
problematika drogové závislosti
sociální služby, lidé s postižením, osobní asistence
sociální služby
sociální a zdravotní služby
sociální oblast
sociální firma, zaměstnává lidi s mentálním nebo zdravotním znevýhodněním, podnět k založení dalo o.s. Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením
rodiny s dětmi
služba raná péče, krizová linka
ekologická výchova
sociální integrační podnik
zdravotní, sociální, kulturní
Pomoc opuštěným a toulavým kočkám
sociální, zdravotní služby pro lidi s duševním onemocněním
ohrožené děti
ČR
Pořádání sportovních a kulturních akci na podporu znevýhodněných občanů.
Praha
handicapovaní - syndrom fragilního x chromosomu
Prostor pro realizaci různých nápadů pod jednou střechou
onkologické onemocnění
senioři, chronicky nemocní
Integrace znevýhodněným a rizikovým skupinám na trhu práce.
handicapovaní
integrace handicapovaných - výcvik asistenčních, vodících a signálních psů
mezilidské vztahy
senioři
životní prostředí, památky, dobrovolnictví
potřebné rodiny i osoby v nouzi
zdravotně sociální služby
sociální a zdravotní péče
péče o těžce nemocné umírající jejich rodiny a pozůstalé
umírající
rodiny s dětmi
Raná péče
sociální služby, práce s migranty, komunitní aktivity
Planeta dobrovolnictví
Praha východ - Mratín
volnočasové aktivity pro děti
Pečující osoby, zdravotně postižení občané, zdravotně znevýhodnění občané, sociální oblast, autismus, dobrovolnictví pro pečující, asistence, osobní i pedagogická, inkluze, Rodiče za inkluzi -členy
Děti, akce pro děti, pomoc dětem s rakovinou
pomoc pečujícím osobám, pomoc zdravotně znevýhodněným a podporujeme pozůstalé
Bechtěrevova choroba
handicapovaní - hypoterapie
nemocní - cystická fibróza
Downův syndrom
nádorové onemocnění prsu
ČR
sociální služby pro rodiny s dětmi
handicapovaní
Kraj Vysočina
křesťanská výchova dětí
Pardubice
ohrožené děti a mládež
dobrovolnické centrum
Sport handicapovaných; Powerchair Hockey
děti a mladí lidé z ústavní výchovy, sanace rodin, doprovázení pěstounů
Dobrovolnictví v seniorském věku
mužská témata, aktivní otcovství, rovné příležitosti, kvalita života
nemocné děti
dětský tábor
Nemocní – maligní lymfom
Sociální práce s uživateli návykových látek, Adiktologické ambulance
potřební
nádorové onemocnění prsu
Vzájemná pomoc s rodinami a přáteli autistických dětí
vzdělávání, poradenství, sociální služby
mezigenerační setkávání, aktivizace
Mezigenerační setkávání
ochrana rodiny a rodinných vazeb
mobilní hospicová služba pro děti a dospělé
Odborná paliativní péče, terénní odlehčovací služby, odborné sociální poradentství
Podpora dětí s poruchou autistického spektra a osob o ně pečujících
Závislosti, sociální služby
děti z dětských domovů
sociální služby, pomoc těhotným ženám v nouzi
osvěta a vzdělávání
Pomoc a podpora nemocným dětem a rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci.
pomoc potřebným - lidem, zejména dětem a senirům v těžkých životních situacích, nemocným a sociálně znevýhodněným. Také na pomoc zvířatům
podpora rodin s dětmi v tísni, handicapovaným či jinak zdravotně znevýhodněným, onkologicky nemocným dětěm a mladým dospívajícím
zážitková terapie pro onkologicky nemocné děti
pomoc onkologicky nemocným dětem
Financování osobní asistence
Naše pomoc se soustředí především na návrat ztracených pejsků zpět do rodin, podporu psí adopce, zajištění chybějící veterinární péče v útulcích, rekonstrukce útulků a zajištění chybějícího krmiva a potřeb pro útulky a depozita.
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Podpora dětí a dospělých se speciálními potřebami
Podpora umělecky nadaných dětí ze sociálně slabých rodin.
Praha
potřební
lidé s mentálním a kombinovaným postižením.
Naší hlavní činností je oblast vzdělávání v právní a finanční gramotnosti a pomoci při řešení problémů s exekucemi.
metabolické poruchy
handicapovaní - autismus
ohrožené děti, náhradní rodinné péče
volnočasové aktivity, prevence
Sport, zdraví, pohyb, pomoc nevidomým
potřební
Ohrožené a znevýhodněné děti
Sociální rehabilitace, tréninkové programy pro lidi s tělesným postižením, doprava lidí s tělesným postižením, osobní asistence, rehabilitace.
prevence, závislosti
nezaměstnanost
bezdomovectví, lidé bez přístřeší
hluchoslepí
pomoc dětem v Demokratické republice Kongo
rodiny s dětmi
duševně nemocní
handicapovaní, senioři, potřební
ženy zneužité v dětství
Nemocní schizofrenií – psychosociální rehabilitace
terapeutická komunita a ambulantní poradenství pro lidi s poruchou osobnosti 
handicapovaní, senioři, potřební
handicapovaní, senioři, potřební
ženy a dívky v obtížné situaci
azylový dům pro matky a děti
volnočasové aktivity, prevence
náhradní rodinná péče
znevýhodnění
handicapovaní, znevýhodnění, potřební
integrace menšin
Děti a mládež ohrožené vyloučením sociální exkluze
roztroušená skleróza
nemocní roztroušenou sklerózou
zdravotní, sociální
nevidomí
mlynářství, řemesla, kulturní akce, akce pro veřejnost, děti a rodiče s dětmi, koncerty
rukodělné práce výtvarná činnost
děti z dětských domovů
Podpora pečujících a pečovaných
osoby se sluchovým postižením
zdravotně postižení
uprchlíci
vzdělávání
Brno
rozvoj angažovanosti studentů, podpora neziskových organizací
výcvik psů, lidé s handicapem
Cvičíme psí parťáky, kteří pomáhají lidem s různým postižením. Naši psi nebydlí v kotcích, ale v našich domovech a srdcích.
Praha, Mělník
zrakově postižení
sociální služby, sociální podnikání . kavárna, vzdělávání
pomoc v nouzi
pomoc v nouzi
sociální
integrace cizinců
občanská a lidská práva
Podpora lidí s mentálním postižením, sociální podnik, chráněné bydlení
lidé pohybující se na vozíku
rozvojové země
lidé s handicapem
Charitativní činnost
lidé v obtížné sociální situaci, prevence
kvalita sociálních služeb
handicapovaní - sport
Sociální a preventivní práce s dětmi, mladými lidmi a rodinami
handicapovaní
handicapovaní
vzdělávání, sociální služby - občanské poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory
Rettův syndom
Šlapeme do pedálů, aby každý bez ohledu na svůj viditelný či neviditelný handicap mohl pracovat na tom, v čem je nejlepší.
drogově závislé děti
Propojujeme rodiny, aby vzájemně spolupracovaly a společně vytvořily prostředí, v němž mají děti dostatek pozornosti, podnětů a mezilidského kontaktu nezbytných ke svému zdravému vývoji.
integrace Romů
domácí násilí
prevence pohlavních chorob
děti z dětských domovů
sociální a zdravotní
handicapovaní
spiritualita, charita, vzdělávání
týraná zvířata
mládež
drogově závislí
sluchově postižení
děti s handicapem
chronicky nemocné děti
Chronická obstrukční plicní choroba
pěstounská péče, vzdělávání veřejnosti, práce s komunitou
cizinci
handicapovaní
dětská mozková obrna
prevence kriminality
postižení cévní mozkovou příhodou
diabetes
znevýhodnění
Síť MC je zastřešující organizací a nabízí škála služeb pro rodinu v nejširším slova smyslu (projekty na slaďování rodinného a pracovního života a rovné příležitostí, projektu na služby péče o d
nevidomí
integrace
sociálně terapeutická dílna pro handicapované
handicapovaní
děti
imigranti, uprchlíci, sociální
Vzdělávání a poradenství v rozvoji neziskových organizací a občansky aktivních žen
Podpora lidí s mentálním postižením
kultura, ekologie, charita
Zdravotnictví - onkologie
epilepsie
nemocní CMT
mentálně handicapovaní
poskytujeme sociální služby dospělým lidem s mentálním znevýhodněním
Parkinsonova choroba
celiakie
mentálně handicapovaní
raná péče
Kultura, sport, hudba
Kultura dostupná všem.
Praha, Střední Čechy, Vysočina
Sociální služby
dětské domovy, pěstounská péče
sport tělesně postižených
podpora zaměstnávání lidí s handicapem
náhradní rodinná péče
závislosti
vodící psi
zanedbávané děti
postižení tvůrci
diabetes
neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí
ochrnutí po poškození míchy
Sociálně-zdravotní služby pro osoby s civilizačním onemocněním
tělesně handicapovaní
rozvojové země
dobrovolnictví v českých neziskových organizacích
integrace lidí se zdravotním postižením
osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením
Rozvojová pomoc
neslyšící
enviromentální vzdělávání, ekologie, mládež, vzdělávání
sociální, služby nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům.
Poskytovatel sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Jihomoravském kraji
sociální služby
zrakově postižení
zrakově postižení
Sociální podnikání, zaměstnávání OZP, akce pro veřejnost zaměřené na osobnostně sociální rozvoj
roztroušená skleróza
lidé s duševním a zrakovým postižením
mentálně handicapovaní
sociální služby
duševně nemocní
Sociální služba
znevýhodnění
lidé pohybující se na vozíku
děti s Williamsovým syndromem
mezilidské vztahy
mentoring pro dospívající z dětských domovů
znevýhodněné děti
Kreativní centra
senioři
sociální služby
sociální oblast - zdravotně postižení, senioři