O nás

V Národním ústavu pro autismus, z. ú. poskytujeme od roku 2003 širokou nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny z celé České republiky.

Poskytujeme psychologické, psychiatrické a sociální služby. Nabízíme odborné poradenství jednotlivcům, rodinám i zařízením, která mají v péči klienty s PAS. Provozujeme celoroční pobytové zařízení pro osoby se souběhem autismu a chováním náročným na péči a v rámci včasné intervence se náš tým stará o rodiny s předškolními dětmi. Psychiatr a psychologové u nás dělají psychodiagnostiku a terapeuti vedou individuální a skupinové nácviky sociálních dovedností. Speciální pedagogové sestavují pro předškolní děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, poskytují školám a školkám odborné poradenství a radí při zařazování dětí do těchto zařízení. Jsme zřizovatelem mateřské školy pro děti s autismem a sociálního podniku nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem. Realizujeme také programy podporovaného zaměstnávání. Nabízíme vzdělávací kurzy, pořádáme osvětové akce (celoroční kampaň Porozumět autismu, NAUTIS FEST, cena Aplaus atd.), odbornou konferenci a osvětové výstavy. Při NAUTIS působí divadelní soubor Dr.amAS, který se zaměřuje na autorskou tvorbu vycházející z příběhů členů souboru, kterými jsou převážně dospělí lidé s PAS.

www.nautis.cz

S čím nám můžete pomoci

S osvětou, šířením informací o našich aktivitách, dobrovolnickou pomocí a pod.

Rádi byste svůj volný čas vyplnili smysluplnými činnostmi? Přidejte se k nám a pomáhejte s námi dětem i dospělým s poruchami autistického spektra a jejich rodinám!

Zapojit se můžete v těchto aktivitách:

• volnočasové aktivity, výlety, příměstské tábory pro děti a dospívající s poruchou autistického spektra;
• letní tábory bez rodičů;
• administrativní činnosti;
• příprava a organizace osvětových akcí a konferencí.

Kdo nás může oslovit:

• osoby starší 15 let, které bez nároku na finanční odměnu chtějí (ve svém volném čase) pomáhat ve prospěch jiných lidí;
• studenti se zájmem o praxi;
• firemní dobrovolníci.