O nás

Služby prvního kontaktu pro těžce zrakově postižené občany včetně jejich vyhledávání - Sociální rehabilitace, Odborné sociální poradenství, Průvodcovské a předčitatelské služby, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením