O nás

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) je nevládní nezisková organizace působící od roku 1991 v oblasti mezinárodního dobrovolnictví, mezikulturního vzdělávání a podpory a vzdělávání k aktivnímu občanství. Organizace zprostředkovává dobrovolnické projekty po celém světě a pro zahraniční i české zájemce organizuje dobrovolnické aktivity v ČR. Posláním INEX-SDA je skrze dobrovolnické projekty, vzdělávací programy a kampaně podporovat rozvoj tolerantní, inkluzivní a otevřené společnosti a aktivní, zodpovědný přístup k okolnímu světu na místní i globální úrovni.

S čím nám můžete pomoci

Hledáme především aktivní dobrovolníky, kteří chtějí podpořit naše projekty v ČR nebo v zahraničí nebo ty, kteří se chtějí podílet přímo na chodu naši organizace - stážisty, asistenty, odborníky, kteří neváhají využít své dovednosti pro podporu dobré věci. Máte nápad, co byste ve svém okolí chtěli změnit, zlepšit jako dobrovolník? Nabízíme dobrovolnickou platformu, kde je možno tyto nápady/akce realizovat s naší podporou a napojit se na další dobrovolníky.