O nás

Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude
vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat
jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v
zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Bible / Leviticus 19:34

Jsme křesťanští právníci, kteří dlouhodobě poskytují právní pomoc cizincům (zejména uprchlíkům) a vidí další potřebu pomoci, a to nejen právní.

Našim cílem je vytvořit v ČR subjekt na křesťanských hodnotách poskytující kvalitní komplexní služby uprchlíkům (právní služby, sociální a humanitární pomoc, duchovní pomoc), vytvářet vzdělávací materiály, osvěta veřejnosti, spolupráce s organizacemi při pomoci uprchlíkům. Působit preventivně s nabídkou právních služeb dříve, než je pozdě a pomoci zajistit spravedlivý proces.

Komu jsme již pomohli? čínským křesťanům, žadatelům o mezinárodní ochranu z různých částí světa: Afriky, Blízkého východu a dalších oblastí.

Cílem CRS je mimo jiné soustředit se na:

  • vybudování sítě právníků, kteří budou schopni poskytovat kvalitní právní služby. Ty je zapotřebí primárně řádně proškolit a následně také hradit, a to alespoň v rozsahu snížené odměny (s přihlédnutím na možné přiznání odměny právníkovi soudem).
  • zajištění úzkého kontaktu s klientem během celého jeho řízení, aby se eliminovaly problémy primárního řízení před
    správním orgánem, spojené s nedostatečným poučením ze strany OAMP (Odbor azylové a migrační politiky-Ministerstvo vnitra) či problémem se špatným uchopením řízení pro jiný kulturní, sociální a jinou původ.
  • zajištění lékařské péče včetně lékařské zprávy prokazující důsledky pronásledování (rány na těle i na duši). Z vlastní zkušenosti víme, že pro cizince je velmi náročné ba nemožné docílit získání kvalitní lékařské péče, natož pak včasné.
  • koordinovaní duchovní a sociální pomoci našim klientům.
  • poskytnutí překladatelského servisu
  • informovat a vzdělávat veřejnost.

 

 

S čím nám můžete pomoci

- finanční pomoc

- modlitba

- pomoc dobrovolnického charakteru (pomoc s překlady, tlumočením; doprovod klientů, navštěvování, praktická pomoc; organizace vzdělávacích akcí; ...)

 

Každá pomoc je vítaná, kontaktujte nás a nějakou formu určitě vymyslíme!!!