O nás

Posláním naší organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů

S čím nám můžete pomoci

šířením informací o neziskové organizaci Helppes a jejím projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách, který se snaží, o lepší integraci osob se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů, nabídkou dobrovolné spolupráce – pomoc při zajištění akcí, pomoc s překladatelskou činností, pomoc při speciálním výcviku psů při simulaci praktických situací, pomoc při manuálních pracích – údržba a drobné úpravy výcvikového areálu apod., poskytnutím pracovní síly (např. den pomoci v neziskovém sektoru) apod., poskytnutím prostoru na Vašich zábavných, sportovních, uměleckých, firemních a dalších akcích – pro propagaci a osvětovou činnost organizace Helppes, nabídkou spolupráce a participace na akcích Helppes, uspořádáním společných veřejných akcí