O nás

Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska je, aby rodinná péče o opuštěné děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás. Pomoc dětem a mládeži v ústavní péči.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolnictví