Ráda bych poděkovala všem, kdo nám pomáhali a pomáhají. Ať už to byla pomoc při tvorbě webu, při natáčení, zprostředkováním kontaktů, radou anebo "jen" vyjádřením domněnky, že tahle práce má smysl.
 
Jakákoliv podpora je velmi důležitá a k další práci nás motivovali zejména zaměstnanci neziskovek, se kterými jsme přišli při natáčení do kontaktu. Jejich nadšení v práci pro druhé nám bylo největší inspirací. Za podporu a důvěru pak děkuji zejména Zuzaně Daušové, ředitelce o.s. Helppes, Radce Kulhánkové z Domova Sue Ryder, Jaroslavě Málikové a z o.s. Rozum a Cit, Jiřímu Judovi z Maltézské pomoci, Hance Potměšilové a Michalu Bernardovi z NFOZP, Jiřímu Suchánkovi z Nadace OKD, Honzovi Dolínkovi z Nadace Veolia, Janě Karáskové z o.s. Smíšek, Zuzaně Dobiášové z Prvního kroku, Vašku Hladíkovi, Daně Mičolové, vytrvalé Evženě Janovské za řadu hezkých článků a mnoha dalším.
 
Za osobní pomoc a podporu musím poděkovat zejména mým synům Honzovi a Ondrovi. Za trpělivost, kterou mají a za občasnou práci redaktora. V začátcích mi moc pomohl kolega Honza Chlaň, režisér a moderátor. Hudbu k videoprezentacím mi zdarma poskytli Richard Pachman, Pavel Nos, Ondřej Konvička, Marek Střižík a Josef Huray, s grafikou mi trpělivě pomáhala Soňa Šebestová. Kupředu mne neúnavně postrkovali Marcelka Rebernaková a Honza Kratochvil.
 
Za optimalizaci webu děkuji Michalu Kuchařovi a Správné firmě, za osobní přístup Monice Nováčkové z firmy Panter, za vstřícnou spolupráci hudebnímu skladateli Jiřímu Hradcovi, za vysílání videoprezentací Občanskému sdružení První krok a Televizi NOE. Za každoroční inzerci v Kapesním katalogu děkujeme projektu IN-Prague.
 
Obrovský dík patří cestovní kanceláři Alexandria. Ta se postarala o nové logo i web sdružení a Nadace OKD pomohla poskytnutím grantu s pořízením některého vybavení pro práci sdružení. Za finanční podporu rovněž velmi děkujeme paní Andree Dettenhofer.
 
K dalším změnám webu došlo v roce 2017. Za to děkujeme Marii Hrdinové a Marku Sommerovi. Za rozsáhlou podporu projektu zejména v souvislosti s Kalendářem pomoci patří velké poděkování portrétnímu fotografovi Honzovi Kvardovi, Monice Jindrové a redaktorovi Marku Čihákovi. Příjemnou spolupráci jsme navázali také s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR. V neposlední řadě děkujem za podporu firmě Milan Kvapil, s.r.o., Hotelu Amarilis a a panu Jiřímu Hynkovi.  
 
A děkujeme všem, kteří podpořili Kalendář pomoci, fotili a točili s námi pro dobrou věc!