O nás

Organizace Unbounded podporuje občanskou participace jako součást rozvoje občanské společnosti (společensky odpovědné podnikání, podpora komunitních aktivit); aktivní trávení volného času jako prevenci rizikového chování prostřednictvím rozvoje osobnostních kompetencí a zdravého životního stylu. Vyhledáváme, aktivizujeme iniciativy dobrovolníků s důrazem na vzájemnou prospěšnost.

Nabízíme poradenství a konzultace v oblasti marketingu, zaměstnávání osob se zdravotním postižení na trhu práce i metodické podpory pro nestátní neziskové organizace.