O nás

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti. Organizaci LORM se podařilo vybudovat v České republice síť základní sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V Poradenských centrech poskytuje hluchoslepým lidem registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci - výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy, průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby, pořádá týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další. Služby jsou poskytovány ambulantně v poradenských centrech a terénně v místě bydliště klienta.

S čím nám můžete pomoci

http://www.lorm.cz/cs/jak-muzete-pomoci/