O nás

Klub nemocných cystickou fibrózou je občanské sdružení, jehož členy jsou rodiny s nemocným CF. Pomáháme dětem i dospělým s CF prostřednictvím nabídky sociálních služeb, psychologické i materiální/finanční podpory. Informujeme laickou i odbornou veřejnost o tomto onemocnění. 

S čím nám můžete pomoci

Dobrovolnictví, zakoupení předmětu v našem internetovém obchůdku – Internetový obchůdek, bezplatné užívání Vašich služeb - školení, grafické zpracování, tisk informačních materiálů, apod., věcný dar - kancelářské vybavení, předměty do benefičních akcí, apod., zprostředkování sponzorského daru, svou účast a přizvání přátel na naše benefiční akce – Akce pro veřejnost, uspořádání či spoluorganizaci benefiční akce s výtěžkem pro nemocné CF, zakoupení přání nakresleného dětmi s CF (lze využít i pro firmy, vlastní znalosti a zkušenosti, šíření informací o CF, umístění odkazu a loga Klubu CF na Vašich www stránkách, zakoupení místa na www stránkách Klubu CF pro Váš reklamní banner, mediální podporu – napište o nás, pozvěte na besedu, do rádia, televize – Press