O nás

O Spolku Společně k úsměvu, z.s.

Spolek společně k úsměvu je organizace převážně mladých lidí, kteří si v dětském či dospívajícím věku prošli onkologickou léčbou a chtějí svoji zkušenost zužitkovat v pomoc dětem a dospívajícím, kteří se aktuálně léčí nebo jsou po léčbě a potřebují následnou péči. Spolek byl založený v roce 2015 třemi vyléčenými pacienty a od té doby se věnuje několika projektům. Úzce spolupracujeme s Klinikou dětské onkologie Brno a NF Krtek. Současnou předsedkyní spolku je Mgr. Lucie Štrublová.

První z projektů našeho spolku je projet „Moudrý průvodce“, v rámci něhož spolkové psycholožky připravují školení pro vyléčené mladé dospělé, kteří se pak v roli moudrých průvodců neboli mentorů vrací na oddělení Kliniky dětské onkologie kde jsou oporou pro léčené a jejich rodiče či nejbližší rodinné příslušníky.

Projekt "Daruj příběh i ty!" je projekt založený na darování příběhu vyléčeného dítěte, dospívajícího nebo dospělého člověka. V příběhu je popsán jeho boj s nemocí. Účelem příběhu je sdílení osobní zkušenosti s léčbou, který může přinést naději a podporu v boji někoho dalšího. Příběhy jsou rozvěšeny na Klinice dětské onkologie, na webových stránkách spolku a v brožuře spolku.

Projekt „Dlouhodobé péče o vyléčené pacienty dětské onkologie s pozdními následky“ projekt má zkráceně krycí název "ASTRA". Je to náš nový projekt, který se zabývá následnou péči u dospávajících a mladých dospělých, kteří si v dětském či dospívajícím věku prošli onkologickou léčbou. 70 % vyléčených pacientů se potýká s následky onkologické léčby – porucha fertility, hluchota, porucha výživy, karence chrupu, předčasné stárnutí, osteoporóza apod.  V rámci tohoto projektu se snažíme šířit povědomí o pozdních následcích onkologické léčby a upozorňujeme na včasnou prevenci a tím možnost včasného zachycení a případnou intervenci. V rámci tohoto projektu tedy pořádáme osvětové workshopy a tvoříme informační materiály o problematice pozdních následků v úzké spolupráci s lékaři, nutričními specialisty, zubaři a genetiky.

Projekt "Svépomocných psychologických skupin" je nový projekt, který se rozjede letos na podzim. Tento projekt je vedený spolkovými psychology a jedná se o práci s pacienty po léčbě, kdy se pracuje s psychosociálním dopadem léčby prostřednictvím vytvoření svépomocné skupiny složené z pacientů, kteří mají stejnou zkušenost s onkologickou léčbou a mají potíže s navázáním sociálních vztahů a začlenění do společnosti.

S čím nám můžete pomoci

Propagace, hledání sponzorů.