O nás

Dlouhodobě se zabýváme otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí, terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách a také a pomocí rodinám, jejichž děti byly umístěny do ústavní výchovy nebo jim takové umístění hrozí. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva má registrovány čtyři sociální služby, a to odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a službu sociální rehabilitace. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva má také pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Poradna poskytuje individuální poradenství v oblasti rovného zacházení a diskriminace, práv cizinců, bydlení a zaměstnání. V odůvodněných případech v rámci tzv. strategické ltitigace Poradna zastupuje klienty před soudem.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolnictví