O nás

Posláním Společnosti „E“ je zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti. V důsledku toho se zaměřuje na šíření větší informovanosti o této nemoci a životě s ní jak u samotných postižených, jejich blízkých a osob či organizací, které s nimi spolupracují, tak u široké veřejnosti. Cílem je destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech.

S čím nám můžete pomoci

http://www.spolecnost-e.cz/epilepsie/zpusoby-podpory/