O nás

Ústav sociálních služeb v Praze 4 je příspěvková organizace Městské části Praha 4. Posláním ÚSS4 je podpora aktivního a důstojného života seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů na území Prahy 4 prostřednictvím poskytování registrovaných služeb pečovatelské služby, pobytové odlehčovací služby a služby denního stacionáře. Dále zajišťuje základní sociální poradenství a volnočasové aktivity pro seniory, v jejichž rámci provozuje též kluby seniorů.

S čím nám můžete pomoci

Dobrovolnictví pro seniory, kteří využívají našich pečovatelských služeb, ale jinak jsou osamoceni. Buď rodinu vůbec nemají nebo na ně jejich blízcí nemají čas se jim věnovat. Těmto seniorům stačí strávit čas s dobrovolníkem - popovídat si, jít na procházku.. Případně pomoc při akcích, které pořádáme - pomoc při chodu akce, focení, apod.