O nás

Našim posláním je od r. 1999 podporovat, vzdělávat a profesionalizovat neziskové (dobroziskové) organizace. Jsou jedním ze tří pilířů demokracie. To konkrétně znamená, že jsme tvůrci a partneři společensky prospěšných vzdělávacích programů, které mj. propojují dobroziskový, veřejný i komerční sektor. Věnujeme se podpoře a rozvoji aktivního občanského přístupu u jednotlivců. Náš tým expertů poskytuje profesionální podporu v těchto oblastech: TVORBA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (KONZULTACE); ZALOŽENÍ A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ; VÍCEZDROJOVÝ FUNDRAISING; STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ; PUBLIC RELATIONS; ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRO NNO.

S čím nám můžete pomoci

Hledáme doborovolníky, partnery, investory i donory Hledáme expertní dobrovolníky se zájmem o podporu žen ve vedení neziskových organizací. Témata: sociální inovace, leadership, vyjednávací a obchodní dovednosti. Hledáme partnery do celostátních i mezinárodních projektů. Hledáme donory pro naše projekty na podporu občansky aktivních jednotlivců.