O nás

Základní ideou projektu je poskytnout dětem i dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům potřebnou profesionální podporu a pomoc, napomáhat k jejich sociální integraci a adaptaci, zvyšovat jejich sociálních kompetence. Služby jsou určeny pro uživatele, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech - např. při uplatňování práv a nároků, kontaktů s příslušnými úřady aj. - nejsou schopni bez podpory a pomoci vyřešit vzniklou obtížnou situaci.