O nás

Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory, např. azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, domy na půl cesty, centra pro osoby bez přístřeší apod.

Naše úsilí směřuje k tomu, aby se u nás potkávali lidé, kteří pomoc a podporu potřebují a hledají, s lidmi, kteří ji nabízejí a umí poskytnout. 

My, lidé pracující pro Pomoc v nouzi, o.p.s., vnímáme jako nezbytné stále ověřovat, zda jsou naše nabídky pomoci a podpory pro klienty tím nejlepším řešením. Bráníme se zažitým stereotypům a hledáme nové cesty. 

Cílem a smyslem našeho snažení je, aby se ti, co se na nás obracejí, nacházeli sebe a své místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci.

S čím nám můžete pomoci

Často si při své práci všímáme toho, že mnoho lidí má o našich službách a hlavně o našich klientech zkreslený názor. Domnívají se, že si například  bezdomovci nebo matky s dětmi, využívající pomoc nocleháren či azylových domů, způsobili svoji situaci sami a že zajistit jim nocleh a následné služby postačuje. Z toho důvodu jsou ve většině případů podpořené projekty, zaměřené na jiné cílové skupiny, než jsou lidé bez domova. Často však je jejich situace způsobena jinými důvody, například domácím násilím.  Víme také, že důležité pro vývoj dětí jsou správné vzory.   A častým jevem je, že mladí lidé nebo matky s dětmi nikdy žádné správné vzory neměli. Nemohou je tedy poskytnout svým dětem a ty svým dětem. A tím se dostáváme k podstatě věci.  Jako poskytovatel sociálních služeb, financovaný ze striktně přidelených a prokazovaných dotací, určených pouze na činnosti podle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nemůžeme dál nad rámec služeb pracovat s klienty  a napňovat jejich nutné potřeby (a vlastně v konečném důsledku i potřeby celé naší společnosti), které denně zjišťujeme. Chceme pracovat na stmelování rodiny, pracovat s rodiči a dětmi vztahově, aby už se nikdy nemuseli dostat do situace, že se ocitnou s dětmi na ulici. Chceme rozvíjet návyky (hygienické, pracovní, aj.) u rodin i jednotlivců, se kterými pracujeme. 

Tedy budeme vděčni za finanční podporu na fakultativní činnosti, které nemůžeme hradit z prostředků služeb, zejména projekty zaměřené na rodinnou a výchovnou problematiku a předcházení bezdomovectví a zbytečného umísťování dětí do dětských domovů.