O nás

Tato organizace sdružuje lidi, kterým není lhostejná situace v jiných oblastech světa a chtějí svým aktivním přístupem, znalostmi, zkušenostmi a hlavně prací přispívat a podílet se na vzájemné kulturní, rozvojové a obchodní spolupráci vedoucí ke zlepšení situace zúčastněných stran a jejich vzájemného poznání. Podpora a zakládání humanitárních a rozvojových projektů, podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání apod.

S čím nám můžete pomoci

adopce, umístění banneru na web, nákup zboží z Afriky, účast na projektech…