O nás

 Druh obecně prospěšných služeb:

výchova a vzdělávání v oblasti řemesel s důrazem na mlynářství a související obory a v oblasti ochrany přírody a krajiny

pořádání kurzů, přednášek, seminářů, diskusních klubů s tématikou související s posláním a cíli společnosti

vydávání neperiodických a periodických tiskovin a publikací, které propagují činnost společnosti a její cíle

činnosti související s přípravou a realizací kulturních a výstavních akcí

poradenství, organizační a technická pomoc v oblasti lidových řemesel s důrazem na mlynářství a související obory a v oblasti ochrany přírody a krajiny