O nás

Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.

S čím nám můžete pomoci

hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli šířit naši myšlenku tak, abychom mohli působit v celé České republice. Ať je Vám 16 nebo 60, buďte další generací, setkání je pro všechny. Můžete přijít jednou nebo se pravidelně účastnit, záleží jen na Vás. Zapojit se můžete například tak, že pomůžete vytipovat nebo navrhnout mateřskou školu nebo domov seniorů, který považujete za vhodný k mezigeneračnímu setkávání nabídnout své zkušenosti z práce s dětmi, se seniory, zajistit zveřejnění článků nebo informací o aktivitách spojených 
s mezigeneračním setkáváním. Pokud se Vám náš projekt líbí, budeme rádi, když nás kontaktujete více na www.mezi-nami.cz