O nás

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

S čím nám můžete pomoci

Dobrovolnictví - účast na přípravě a realizaci sociálně-terapeutických pobytů pro děti z dětských domovů; výjezdy do dětských domovů; doučování či hlídání dětí, ketré jsou umístěné v pěstounské péči