Videa

Věděli jste třeba, že pro dítě, které se narodilo neslyšící, je velmi obtížné naučit se číst? Věděli jste, že nevidomí lidé nemají od narození lepší sluch a hmat, ale že tyto smysly musí trénovat? Že na dospělého člověka s mentálním postižením není nutné mluvit jako na malé dítě? Že pro handicapovaného člověka je práce současně terapií? Podívejte se pod pokličku neziskovým organizacím, dozvíte se mnoho zajímavého. Jistě najdete něco, čím i Vy můžete být prospěšní. Každý máme schopnost něco nabídnout ... I kdyby to bylo jen šíření těchto informací :) Prezentované charitativní a prospěšné organizace budou přibývat, tvoříme další videa. Víte-li o nějaké pomáhající organizaci, o které by se měli lidé dozvědět, napište nám.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM

Od počátku se TOTEM, z.s. zabýval dobrovolnictvím. V průběhu let se původní myšlenka dobrovolnického centra rozvíjela a získávala nové formy. Oblast zahrnuje zejména vzdělávání seniorů a aktivizační programy, terapeutickou práci se seniory - podpora rozvoje a udržení psychických i fyzických sil, zážitkové a komunitně orientované projekty, zapojování seniorů do života místní komunity, podporu klubových a volnočasových seniorských aktivit, kulturní projekty. Video bylo natočeno pro Gerontologický institut v rámci projektu Senioři komunitě.

Hospic sv Alžběty v Brně

Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpora je poskytována také blízkým osobám těchto nemocných. Hospic sv. Alžběty v Brně poskytuje služby lůžkového i domácího hospice, odlehčovací službu, poradnu a půjčovnu pomůcek.

Nadační fond Pečovatel

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Nadační fond Pečovatel přispívá k tomu, aby tito lidé, závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení. Cílem nadačního fondu Pečovatel je tedy shromažďovat a přerozdělovat prostředky na asistenční péči pro potřebné lidi, kteří nejsou schopni pokrýt náklady na ni ze svých úspor a výdělků ani státních příspěvků.

Pohoda o.p.s.

Obecně prospěšná společnost POHODA umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. V Praze v ulici Ve Smečkách provozuje sociální podnik - kavárnu Bílá vrána, kde zaměstnává lidi s mentálním znevýhodněním.

Život 90

Život 90 od roku 1995 provozuje v centru Prahy komunitní centrum pro seniory a jejich blízké. Poskytuje své služby 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Klienti mohou zdarma navštívit informační a poradenské centrum, kde získají rady například v sociálně – právní oblasti, mohou navštívit psychologa nebo se spolu setkávat a popovídat si. Dále je možné využívat linku důvěry Senior telefon, tísňovou péči, pečovatelskou službu, odlehčovací službu, centrum denních služeb, Akademii seniorů a další služby.

ERGO Aktiv

Centrum ERGO Aktiv o.p.s. nabízí osobám po cévní mozkové příhodě či jiném poškození mozku podporu bezpečného návratu k aktivnímu životu.

Via Roseta

Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena v roce 2011. Posláním společnosti je pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním osvojit si sociální a pracovní dovednosti a návyky, které jsou potřebné pro jejich smysluplné začlenění do běžného způsobu života. Via Roseta o.p.s. spravuje od roku 2012 sociální službu Eliášův obchod a od roku 2013 provozuje sociální službu Ateliér Via Roseta.

proFEM, o.p.s.

Posláním proFem o.p.s. je působení na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a jiných forem násilí především na ženách, a to prostřednictvím lobbingu, osvěty, vydávání publikací a přímé podpory osob ohrožených domácím násilím či jinou formou násilí.

PŘEBERTE SI TO!

Více než dvě stovky neziskových organizací z Česka i ze zahraničí se letos představily na tradičním veletrhu neziskovek NGO Market 2015. Jeho šestnáctý ročník se konal ve čtvrtek 23. dubna v nových prostorách pražského Fora Karlín. Moto letošního NGO Marketu - "Přeberte si to" - nás inspirovalo k hledání paradoxů. Nezbytnost a prospěšnost práce neziskových organizací, zejména těch, které pomáhají znevýhodněným skupinám spoluobčanů, je nezpochybnitelná. Méně se však mluví o tom, jaké mají ke své činnosti podmínky. Posuďte sami, s jakými paradoxy se neziskové organizace potýkají. A ... přeberte si to ...

BuduPomahat.cz

K založení tohoto webu a později i občanského sdružení nás inspirovali lidé, kteří mají potřebu někomu pomoci, někomu něco věnovat ... Je mnoho veřejně prospěšných a charitativních organizací s vlastními účty určenými pro finanční pomoc. Ale také jsou lidé, kteří nemají finančních prostředků nazbyt a přesto mají potřebu být prospěšní jiným. Prací, podporou, věcí. My z této činnosti nemáme žádné příjmy. Jen dobrý pocit a velkou radost. Chceme pomoci prací. A to může každý. Pomáháme těm, kteří pomáhají jiným. Pomáháme tím, co umíme. Snažíme se pomoci těm, kteří pomoc potřebují, i těm, kteří pomáhat chtějí.

Fokus Praha a střední Čechy

Když mi pan Kaucký popisoval různé projevy duševního onemocnění, musela jsem konstatovat, že do tohoto popisu se vejde mnoho lidí… I já bych se v tom našla :) Zásadní rozdíly jsou asi jen v tom, jak daný stav dlouho trvá a zda jsme schopni daný stav ovládat, či daný stav ovládá nás… Každopádně teď už vím, kam se případně obrátit :) – péče Fokusu je skutečně všestranná.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Sportovní klub vozíčkářů Praha (SKV Praha) je občanské sdružení, které od svého založení v roce 1991 napomáhá lidem ochrnutým po poranění míchy získat a udržovat si optimální fyzickou i psychickou kondici prostřednictvím sportovních aktivit. Sport umožňuje lidem, kteří se pohybují pomocí vozíku, aktivně využívat volný čas, navazovat nová přátelství, je velkým pomocníkem při cestě zpět k plnohodnotnému životu, pomáhá bourat bariéry. Sportovní klub vozíčkářů Praha sdružuje sedm oddílů, kde se provozují tyto sporty: florbal, lyžování, potápění, stolní tenis, orientační závod, outdoorové sporty (cyklistika vozíčkářů, vodní turistika a další) a tancování. Klub v současné době čítá více než sto členů.

OZP Akademie

OZP Akademie nabízí širokou paletu rekvalifikačních, rozvojových i zájmových kurzů pro každého, kdo chce rozvinout svůj potenciál, najít lepší zaměstnání nebo změnit profesi. Kurzy probíhají v příjemném bezbariérovém prostředí v Praze 10, hravým a interaktivním stylem v přátelské inspirativní atmosféře s méně teorií, více praxí - vše si vyzkoušíte naživo. Kurz probíhá v malé skupince a je přizpůsobován potřebám každého účastníka s možností individuálních konzultací s lektorem.

BuduPomahat.cz

Proč pomáhá Simona Stašová?

Portus Praha

Cílem sdružení je vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním či jiným postižením, napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. K naplnění tohoto cíle je potřeba vytvářet především vhodné formy bydlení a souvisejících sociálních služeb (například chráněné či podporované bydlení). Druhou důležitou oblastí je otázka zaměstnávání, které je možné zajistit například v chráněných dílnách nebo formou podporovaného zaměstnávání na běžném trhu práce.

Tamtamy, o.p.s.

Tamtamy, o.p.s. je úklidová sociální firma poskytující kompletní úklid dobré kvality. Většina zaměstnanců jsou lidé s lehčími formami zdravotního postižení (například nedoslýchavostí) a tento typ zaměstnání a jeho flexibilita jim umožňuje zapojit se do práce. Pokud se rozhodnete pro tuto firmu, získáte nejen kvalitní úklidovou službu, ale i dobrý pocit, že jste pomohli lidem se zdravotním postižením zapojit se do práce. Tamtamy jsou ale také skvělá parta veselých lidí, se kterými byla radost spolupracovat :)

Modrá beruška

Modrá beruška je komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra a internetový portál poskytující aktuální informace o problematice PAS nejen pro BRNO a Jihomoravský region. Cílem je především pomoci rodičům se zorientovat v oblastech zdravotnické, školské a sociální, aby jejich další cesta byla lehčí a přehlednější s možností výběru.

Mezi námi, o.p.s.

O.p.s. Mezi námi podporuje setkávání lidí všech generací, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy, aby si mohli poskytnout radost ze života, moudrost a energii. Propojuje generace malých dětí a seniorů z domovů důchodců a také ty, kteří se chtějí podílet na naší činnosti.

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

Hřbitov dnes patří mezi nejvíce ohrožené pražské památky. V roce 2011 začala Správa pražských hřbitovů s jeho postupnou záchranou. Nyní se odstraňuje břečtan, přerostlé a nemocné stromy. Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova bylo založeno se záměrem vzbudit zájem veřejnosti a dostat tento všeobecně zapomenutý a opomíjený Malostranský hřbitov do co nejširšího povědomí, seznamovat veřejnost s jeho historií, hledat možnosti, jak jej postupně restaurovat, zařadit jej mezi významné navštěvované kulturní památky Prahy. Více zde: http://www.malostranskyhrbitov.cz/

BuduPomahat.cz

Konečně i my máme prezentační spot a kovářova kobyla už nechodí bosa. Vytvořil ho pro nás moderátor ranního vysílání ČRo Region a režisér Honza Chlaň ve spolupráci s občanským sdružením Helppes. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme! A dejte o nás vědět :) Jsme tu proto,abychom pomáhali těm, kteří pomáhají i těm, kteří pomáhat chtějí.

Česká unie neslyšících

Česká unie neslyšících je organizace, která vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990. Sdružuje všechny, kteří se zajímají o problematiku a specifickou kulturu neslyšících. V rámci své činnosti umožňuje a podporuje společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posiluje jejich sociální a právní vědomí a zvyšuje tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. Služby poskytuje na základě registrace udělené v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě pomoci osobám se sluchovým postižením však považuje za důležitý úkol také snahu podporovat informovanost majoritní společnosti. Podporovat respektování osob se sluchovým postižením jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a kulturní specifikou.

Dílna Eliáš

Posláním a cílem občanského sdružení Dílna Eliáš je umožňovat lidem s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením začlenit se do společnosti a zařadit se do pracovního procesu s ohledem na jejich zvláštní situaci, společnou činností přispívat ke smysluplnému naplnění života všech lidí, kteří do dílny přicházejí. Vychází z myšlenek anthroposofie a přesvědčení, že každá lidská bytost je nejen bytostí fyzickou, ale také duševní a duchovní a tomu odpovídají i její potřeby.

Pestrá společnost o.p.s.

Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické služby a integrační aktivity, které přináší moderní pohled na soužití psa s člověkem.

Duhová prádelna

Podnět k založení sociální firmy dala Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením, která již 20 let poskytuje sociální služby Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení a Centrum denních služeb v Praze. Duhová prádelna má dva základní cíle: rozšířit možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce vytvářet zisk, který se bude vracet do rozvoje firmy nebo do podpory zakládajícího občanského sdružení (tedy Společnosti DUHA – integrace osob s mentálním postižením) Dosažením těchto dvou cílů podporuje znevýhodněné spoluobčany. Duhová prádelna je malá, profesionální prádelna, vybavená novými moderními pračkami a sušičkami s denní kapacitou 250 kg prádla. Tvoří ji tým devíti odborně vyškolených pracovníků, připravených poskytovat Vám profesionální služby a plnit Vaše individuální přání.

Společnost DUHA

Posláním občanského sdružení Společnost DUHA - integrace osob s mentálním znevýhodněním je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. V rámci svých aktivit se Společnost DUHA snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti, usiluje o ochranu práv lidí s mentálním znevýhodněním, poskytuje poradenství a vzdělává odbornou veřejnost. Společnost DUHA naplňuje své poslání poskytováním sociálních služeb chráněné bydlení, centrum denních služeb a podpora samostatného bydlení.

Centrum integrace dětí a mládeže

Centrum integrace dětí a mládeže přispívá již 22 let ke zlepšení podmínek pro integraci zdravotně postižených a sociálně slabých dětí, jejich rodičů, mládeže, nezaměstnaných a v neposlední řadě také seniorů. CID pokračuje v krizové intervenci a rozvíjí bohatou klubovou činnost, propagační i tradiční akce a speciální programy. Zaměřuje se na ochranu práv dětí, podporu jejich zájmů a potřeb a na vytváření podmínek pro integraci zdravotně a sociálně handicapovaných dětí a mládeže, včetně jejich rodičů. Zdravotní oblast pomoci se týká zejména chronických a civilizačních onemocnění - alergie, atopie, kožních a respiračních chorob. Sociální služby jsou určeny pro děti - z narušených či neúplných rodin, bez rodičů, s nezaměstnanými nebo příliš zaměstnanými rodiči, z dětských domovů, děti s problémy sociability, učení, komunikace.

Smíšek, občanské sdružení

V prvotním začátku bylo už v roce 2002 ohromné nadšení a chuť skupiny rodičů obohatit život svým dětem se zdravotním postižením. Tato skupina se postupem času zvětšila natolik, že vznikla potřeba založit sdružení, tak v roce 2006 bylo založeno Občanské sdružení Smíšek.

ICTUS, o.p.s.

Cévní mozková příhoda... Jak dál? Že to jde, potvrzují lidé, kteří ji prodělali a teď sami pomáhají překonat nesnáze dalším... Skutečně obdivuhodní lidé...

APPN, o.s. - Agentura pro neslyšící

APPN, o. s. - Agentura pro neslyšící – vznikla 15. června roku 2006. Agentura vznikla jako reakce na neuspokojivý stav zaměstnanosti neslyšících v České republice. Hlavním cílem organizace je zlepšit postavení neslyšících na trhu práce - především podpořit nezaměstnané v hledání práce, nabídnout doplnění všech potřebných dovedností (pořádání přednášek - Jak napsat životopis, Jak uspět při pracovním pohovoru aj., pořádání jazykových a počítačových kurzů) a pomoci s umístěním na volném trhu práce (pracovní asistence). Zároveň se snaží zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro neslyšící (právní poradna, telefonické vyřizování, online tlumočnické služby aj.).

Lékořice

Lékořice, o.s. Získalo pro program Dobrovolníci v nemocnicích akreditaci u MV ČR v říjnu 2006. Od roku 2007 je smluvním partnerem pro realizaci dobrovolnického programu ve FTNsP a zásadním způsobem se podílí na jeho celkové realizaci. V databázi je nyní zaregistrováno 90 dobrovolníků pro dlouhodobou činnost a přes 130 pro jednorázové akce. Dobrovolníci docházejí na13 oddělení a pracovišť. Dobrovolnický program zahrnuje také pořádání jednorázových akcí pro pacienty i veřejnost a zprostředkování realizace kulturních - hudebních, či divadelních vystoupení pro pacienty.

Domov Sue Ryder, o.p.s.

Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Toto poslání Domov naplňuje v současné době prostřednictvím poskytování těchto sociálních služeb: Osobní asistence -- terénní služba; Denní stacionář -- denní pobyty, Domov pro seniory -- dlouhodobé a přechodné pobyty. Související služby:poradenství; Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Letní dům

Letní dům je občanským sdružením, které od roku 1997 pomáhá dětem a mladým lidem ze čtyř dětských domovů. Posláním Letního domu je zejména formou pravidelných sociálně-terapeutických pobytů a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti směřující ke spokojenému a plnohodnotnému životu. Cílem poskytovaných služeb je posílení souboru psycho-sociálních schopností a praktických dovedností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy umožní adaptovaný a plynulý přechod do samostatného života.

Okamžik

Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit. Jako první v ČR začali poskytovat osobní asistenci pro nevidomé zajišťovanou profesionálně vedenými dobrovolníky, v současnosti ve spolupráci s dobrovolníky poskytuje sociálně aktivizační služby zrakově postiženým lidem. Podporuje rozvoj dobrovolnictví v ČR, pořádá semináře, workshopy a besedy pro školy a veřejnost, nabízí poradenství v otázkách samostatného života nevidomých a různé pohledy na tuto tématiku, vydává knihy a jiné publikace spojené autorsky nebo tématicky se zdravotním postižením, pořádá kulturní akce a programy z tvorby nevidomých a jinak zdravotně postižených, zajímá se o lidi, nápady a dobré věci pomáhající zdravotně postiženým.

Rozum a Cit, o.s. a nadační fond

Nadační fond Rozum a Cit založili manželé Málikovi v roce 1996, jako nestátní neziskovou organizaci, jejímž posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí. Velmi úzká a provázaná je odborná spolupráce s Občanským sdružením Rozum a Cit, které nabízí náhradním rodinám prostřednictvím svých služeb podporu, která vede k porozumění chování a potřeb dětí a k získávání praktických informací o tom, jak řešit jednotlivé problémy spojené s výchovou. Společným cílem obou organizací je též snaha o vytváření vhodných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče v České republice. Společně šíří myšlenku náhradního rodičovství a ovlivňují rozvoj systému péče o ohrožené děti mediální osvětou, publikační činností a připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti. Občanské sdružení Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny od roku 2000 poskytováním služeb jako je odlehčení, doprovázení, poradenství, terapie, vzdělávání, setkávání... Posláním je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině

Hořovické maminky

Sdružení Hořovické maminky bylo založené za účelem maximální pomoci rodinám s dětmi, dále pak za účelem zlepšení kulturního, sociálního a sportovního života rodin v Hořovicích. Je ro krásný příklad toho, že nemusíme čekat, až pro nás někdo něco připraví.

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Autismus … kdo víme, co to přesně znamená pro člověka, pro jeho rodinu a okolí? Vidíme-li „neukázněné“ dítě, kde bereme tu jistotu, že ho maminka špatně vychovala? Nehodnoťme a neodsuzujme. Seznamme se…

Jůnův statek

Dala jsem si tam gulášek s bramboráčkama a byl skutečně vynikající! A dovedu si představit, že bych tady strávila dovolenou. Na Jůnově statku. Skvěle fungující firma a navíc sociální. Tady to stojí za návštěvu - soukromou - třeba v rámci nějaké kulinářské akce, anebo profesní - jak má vypadat správná sociální firma :)

Dům tří přání o.s.

Organizace provozuje pobytové zařízení rodinného typu s nepřetržitým provozem pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ambulantně terénní centrum pro rodiče s dětmi. Občanské sdružení Dům tří přání již od roku 2003 aktivně poskytuje profesionální služby dětem a rodinám v ohrožení s cílem umožnit těmto dětem bezpečně vyrůstat ve své původní rodině. V Domě P.Pittra pro děti nabízí útočiště dětem a zároveň ambulantně podporuje svými službami rodinu tak, aby byla schopna sama vytvořit pro děti bezpečné prostředí, do kterého se mohou vrátit. Ambulantně terénní centrum pomáhá dětem a jejich rodinám řešit krizovou situaci formou pravidelných odborných konzultací a poskytuje následnou péči dětem, které využily pobyt v Domě P.Pittra a jejich rodinám. V rámci komplexní podpory organizace úzce spolupracuje se sociálními pracovnicemi městských částí a mnoha dalšími odborníky. Dům tří přání se vedle přímé práce s klienty podílí i na změnách legislativy v oblasti péče o rodinu

Máme otevřeno ?

O integraci se hodně mluví, leckdo ji podporuje, mnozí tolerují... Občanské sdružení Máme otevřeno ? ji koná !!! Podporuje lidi se speciálními potřebami - převážně s mentálním postižením a autismem - zejména v jejich pracovních a volnočasových aktivitách. Zprostředkovává jim kontakt s lidmi bez postižení a usiluje o to, aby co nejvíce z nás "mělo otevřeno". Otevřme tedy, není to nic složitého :) Věnujme alespoň čas.

Raná péče EDA, o.p.s.

Doma je doma. A to platí obzvlášť pro děti s handicapem. A je dobře, že je tu někdo, kdo dělá maximum pro to, aby děti doma zůstat mohly a pomáhá rodičům všechno zvládnout.

Helppes

Zuzana Daušová, ředitelka sdružení, je nevídaný nadšenec!!! Ona totiž pro svojí práci žije. Já jsem se jí tedy na to neptala, ale když teď tak přemýšlím, jak nejlépe to vystihnout, on je to její život, ona s těmi pejsky žije, on je to její domov... Alespoň tak to na mě působilo a asi proto jsem ze všech stran slyšela , jak je Zuzana úžasná... A to je tedy fakt. Pomáhá, kde může, i tam, kde nemusí.

Remedium

V Remediu jsem si užívala po všech stránkách. Paní ředitelka měla vše naplánováno, domluveno a nachystáno, sama velmi poutavě vyprávěla, klienti účastnící se kurzů se s chutí podělili o pochvalné názory na sdružení a navíc obsah činnosti sdružení mě skutečně nadchl. A co mě naprosto dostalo, je divadlo, které hrají sami senioři. Tak na jejich představení někdy musím vyrazit!!!

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Úžasní nadšenci!!! Všichni pracují na dobrovolnické bázi, ale s nevídaným nasazením. Jejich snaha změnit svět k lepšímu je velkým příkladem. Držím palce, ať se daří!

Dědina, pobytové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé

Po ztrátě zraku prožívá člověk velmi těžké období, připadá si bezbranný a s mnoha věcmi si neumí poradit. Ve středisku pro nevidomé Dědina byli lidé spokojení a usměvaví. Osobní přístup personálu střediska byl cítit na každém kroku. Nevidomým tam pomáhají lidé, kterým záleží na tom, aby se klienti po všech stránkách cítili dobře.

Cukrárna Cukrárna, o.p.s.

Když jsem byla točit v Cukrárně, spěchala jsem na další natáčení a nestihla jsem dorty ani ochutnat. Tak jsem se do Cukrárny vypravila s dětmi o týden později. Na místě jsme ochutnali 4 dortíky a domů jsme nesli plnou krabici. Musím uznat, že to byla opravdu dobrota. Zvítězil Limetkový a Novinka. Cukrárna stojí za návštěvu a nepochybuji o tom, že se tam ještě zastavíme...

Maltézská pomoc, o.p.s.

Je skvělý pocit být alespoň chvíli tam, kde je ještě svět v pořádku, kde lidé vědí, že pomáhat druhým přináší radost oběma stranám a jde to i bez peněz. V Maltézské pomoci přichází člověk za člověkem a přináší druhým kus sebe sama. Kdyby byl každý ochotný věnovat hodinu svého času jiným, svět by vypadal jinak...

Zajíček na koni

Natáčení s paní Markétou proběhlo "za provozu". Dokázala si se mnou povídat a u toho se věnovat i dětem ... neuvěřitelné :) Měli bychom se Za zajíčkem na koni podívat i do kavárny Na skok...

Středisko sociálních služeb Prahy 13

V denním stacionáři domu pro seniory Lukáš se schází veselá parta akčních seniorů - kreslí, háčkují, zpívají... a na pečovatelky a všechny zaměstnance střediska pějí jen samou chválu. Mají všechno pod jednou střechou - jídelnu, masáže, kadeřníka a dokonce i školu. Mají záviděníhodné stáří :)

Jinan, sociálně-terapeutická dílna

Paní Moniku vedlo k založení dílny zjištění, že intelektuálně či zdravotně znevýhodnění lidé mají velmi malý prostor se ve společnosti uplatnit i přes to, že sami chtějí být užiteční. A tak jeden takový prostor vytvořila a dala mu smysl. Práce v dílně klienty viditelně velmi baví, někteří si nosí práci i domů. V dílně je pohoda, dobrá nálada a přátelská atmosféra. Byla radost tam chvíli pobýt.

Vedlesebe.cz, internetový obchod

Paní Kristýna chtěla pomáhat. Sama si vymyslela jak a také myšlenku zrealizovala. Nezůstala však jen u internetového obchodu, kterým podporuje prospěšné organizace, ale pomáhá jim i jinak. Velmi aktivně se zapojila i do natáčení a zprostředkovala vytvoření videoprezentací pro jednotlivé dílny. Díky za spolupráci!!!

Prosaz

Iveta pracuje, studuje vysokou školu, je plná energie a chuti do života a je stále veselá. A že jezdí na vozíku? To přece není důvod k nicnedělání... Natáčení s paní Ivetou, předsedkyní občanského sdružení Prosaz, bylo exkurzí do běžného života handicapovaného člověka. Přejme všem lidem, aby dokázali žít tak smysluplně a prospěšně jako paní Iveta! A pomozme jim. Prosaz má v současné době jako mnoho neziskových organizací vážné problémy.

Múzy dětem

Kdybyste zažili to nadšení, s jakým "Múzy" podporují děti v dětských domovech, určitě byste se nechali strhnout ke společným hrám. Pokud okolnosti dovolí, nějaké další výpravy za dětmi se zúčastním. Je úžasné, kolik radosti umějí Múzy rozdávat!!!

Dětský domov ve Strančicích

Ve Strančicích není jen dětský domov, ale jedna velká láskyplná rodina. Moji přítomnost s kamerou všichni vzali jako samozřejmost, jako kdybych byla součástí jejich kolektivu a ne úplně cizí člověk. Ani se mi odtamtud nechtělo odjet. Jestli děti z dětského domova ve Strančicích dostávají každý den tak obrovskou dávku energie, jakou jsem dostala v tomto prostředí a kolektivu já, pak jsou to šťastné děti i přes všechny handicapy, které mají. A když vás přijde obejmout malý chlapeček, víte, že dál šíří lásku, které se mu tam bezpochyby dostává. Odjížděla jsem s pocitem, že i v dnešním světě jsou naštěstí ještě místa, kde jsou mezilidské vztahy plné lásky a porozumění. Dětský domov ve Strančicích je zdravotnickým zařízením, jemuž je zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje. Toto neziskové zařízení má maximální kapacitu 35 lůžek, je určeno pro děti zpravidla do tří, maximálně (u sourozeneckých skupin) šesti let věku. V tomto zdravotnickém zařízení je dětem poskytována komplexní léčebně preventivní péče, spojená s péčí psychologicko-výchovnou, sociální i rehabilitační. Jsou zde ošetřovány děti těžce zdravotně postižené, které vyžadují obzvláště precisní ošetřovatelskou péči. Tato tzv. respitní péče znamená, že se jedná o děti těžce postižené, s vazbou na rodinu. Asi třetinu dětí zde umístěných tvoří děti týrané, zanedbávané a nechtěné. Zde se kromě ošetřovatelské a zdravotně preventivní péči uplatňuje i péče výchovná. Těmto dětem je poskytována především tzv. péče resocializační. Většina těchto dětí po čase odchází do náhradní rodinné péče, část se vrací zpět do původní biologické rodiny. Dočasný domov mnoha dětí se nachází v krásném lesoparku nedaleko Prahy. Zařízení je dobře dostupné po dálnici D1 směrem na Brno či vlakem směrem na Benešov.

Domov sociální péče ve Skalici

Natáčení ve Skalici bylo pro nás oba velmi emotivním a silným zážitkem. Vstřícnost personálu, ale hlavně tamních klientů, byla přímo neuvěřitelná. Navíc člověk běžně nemá moc možností, jak se setkat s tak upřímnými a milými lidmi, jako jsou právě uživatelé Domova sociální péče ve Skalici.Rádi si povídají o všemožných tématech a jejich chuť a schopnost bez okolků vyjadřovat pocity je přímo neuvěřitelná. I s člověkem, který je jinak mírně řečeno emotivně imunní, by to pohnulo a možná dohnalo až k slzám dojetí. My, kteří si říkáme zdraví a normální, se při setkání s těmito lidmi musíme stydět za svou uzavřenost a každodenní přetvářku. Do Skalice se určitě ještě někdy vrátíme.

Farní Charita Beroun

Klip pro Farní Charitu Beroun vznikl vlastně náhodou, protože tato organizace oslovila Honzu, aby jí moderoval akci na podporu projektu Pokojíčky. Napadlo nás, že by to mohl být další zajímavý příspěvek do projektu BuduPomahat a tak jsme s sebou vzali kameru a natočili akci a následně ve spolupráci s Farní Charitou Beroun vyrobili tento krátký spot. Další info o Farní Charitě Beroun najdete zde: http://www.charita-beroun.cz/.

Fosa, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Fosa

Motýlek, komunitní centrum

Komunitní centrum MOTÝLEK je v našem projektu www.budupomahat.cz onou pověstnou první vlaštovkou. V tomto případě by se ale s přehledem dalo říci, že to je spíše než vlaštovka orel, a to pořádný. Při natáčení jsme zažili mnoho dojemných momentů, které nám zůstaly v myslích a na které těžko zapomeneme. Lidé, kteří v MOTÝLKU pracují jsou neuvěřitelně obětaví a jejich práce si zaslouží uznání. Pokud máte chuť, MOTÝLEK vaši pomoc jistě ocení.

BuduPomahat.cz

BuduPomahat.cz je občanské sdružení, které vzniklo na podporu neziskového sektoru. Snaží se ukázat veřejnosti činnost neziskových organizací formou videoprezentací, přiblížit problémy těchto organizací a ukázat veřejnosti, jakou pomoc a podporu neziskovky uvítají.

Iskérka, Rožnov pod Radhoštěm

Cílem občanského sdružení Iskérka z Rožnova pod Radhoštěm je poskytnout podporu lidem v zájmu naplnění lidských práv občana, podporu lidem zdravotně postižených duševním onemocněním, pomoci jim se zlepšením kvality jejich života, rozvíjet zdravotně sociální péči pro lidi s duševním onemocněním. Iskérka provozuje službu „sociální rehabilitace", pořádá „Týdny pro duševní zdraví", filmové projekce „Filmem k duševnímu zdraví" a mnoho dalšího.

Spolu dětem, o.p.s.

Nezisková organizace Spolu dětem pomáhá dětem, které vyrůstají v dětských domovech a pěstounských rodinách. Zvyšuje jejich šanci úspěšně se postavit na vlastní nohy. Na prvním místě je zájem dítěte. Vizí je stav, kdy se život dětí vyrůstajících v dětských domovech neliší od života dětí vyrůstajících v biologických rodinách víc, než je nezbytně nutné. Zároveň si přejí, aby se co nejvíce dětí z domovů dostalo do náhradních rodin.

Centrum Matýsek, Roudnice nad Labem

Centrum MATÝSEK od roku 2004 podporuje a naplňuje principy aktivního rodičovství. Prostřednictvím sociální a komunitní práce pomáhá ohroženým rodinám, mladým lidem a dětem. Přispívá k vytvoření fungující občanské společnosti v Roudnici nad Labem a okolí. Centrum MATÝSEK organizuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi a veřejnost. Od dubna 2012 zajišťuje na největším roudnickém sídlišti chod Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KECKA. Na podzim roku 2012 získalo registraci k další sociální službě -- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLÍČ.