Videa

Věděli jste třeba, že pro dítě, které se narodilo neslyšící, je velmi obtížné naučit se číst? Věděli jste, že nevidomí lidé nemají od narození lepší sluch a hmat, ale že tyto smysly musí trénovat? Že na dospělého člověka s mentálním postižením není nutné mluvit jako na malé dítě? Že pro handicapovaného člověka je práce současně terapií? Podívejte se pod pokličku neziskovým organizacím, dozvíte se mnoho zajímavého. Jistě najdete něco, čím i Vy můžete být prospěšní. Každý máme schopnost něco nabídnout ... I kdyby to bylo jen šíření těchto informací :) Prezentované charitativní a prospěšné organizace budou přibývat, tvoříme další videa. Víte-li o nějaké pomáhající organizaci, o které by se měli lidé dozvědět, napište nám.

Pestrá společnost o.p.s.

Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické služby a integrační aktivity, které přináší moderní pohled na soužití psa s člověkem.

Motýlek, komunitní centrum

Komunitní centrum MOTÝLEK je v našem projektu www.budupomahat.cz onou pověstnou první vlaštovkou. V tomto případě by se ale s přehledem dalo říci, že to je spíše než vlaštovka orel, a to...

Farní Charita Beroun

Klip pro Farní Charitu Beroun vznikl vlastně náhodou, protože tato organizace oslovila Honzu, aby jí moderoval akci na podporu projektu Pokojíčky. Napadlo nás, že by to mohl být další zajímavý...

APPN, o.s. - Agentura pro neslyšící

APPN, o. s. - Agentura pro neslyšící – vznikla 15. června roku 2006. Agentura vznikla jako reakce na neuspokojivý stav zaměstnanosti neslyšících v České republice. Hlavním cílem organizace...

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

AVPO ČR sdružuje neziskové organizace, kterým nejsou lhostejné hodnoty, jimiž jsou spolehlivost, transparentnost, účinnost, smysluplnost a bezpečí pro dárce a podporovatele neziskových...

Zajíček na koni

Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap,...

Spiralis

Spiralis je tým lidí, kteří tvoří vzdělávací a poradenskou neziskovou organizaci. Od roku 1999 kultivuje občanskou společnost, profesionalizuje charitativní...

ORBI PONTES

ORBI PONTES šíří osvětu v oblasti sluchového postižení, pořádá pravidelně na konci září festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Sluchové postižení je...

Hospic sv. Alžběty v Brně

Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpora je poskytována také blízkým osobám těchto nemocných. Hospic sv. Alžběty...

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM

Od počátku se TOTEM, z.s. zabýval dobrovolnictvím. V průběhu let se původní myšlenka dobrovolnického centra rozvíjela a získávala nové formy. Oblast zahrnuje zejména vzdělávání seniorů a...

Nadační fond Pečovatel

Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Nadační fond Pečovatel přispívá k tomu, aby tito lidé, závislí na pomoci...

Pohoda o.p.s.

Obecně prospěšná společnost POHODA umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. V Praze v ulici Ve Smečkách...

Život 90

Život 90 od roku 1995 provozuje v centru Prahy komunitní centrum pro seniory a jejich blízké. Poskytuje své služby 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Klienti mohou zdarma navštívit informační a...

ERGO Aktiv

Centrum ERGO Aktiv o.p.s. nabízí osobám po cévní mozkové příhodě či jiném poškození mozku podporu bezpečného návratu k aktivnímu životu.

Via Roseta

Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena v roce 2011. Posláním společnosti je pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním osvojit si...

proFEM, o.p.s.

Posláním proFem o.p.s. je působení na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a jiných forem násilí především na ženách, a to prostřednictvím lobbingu, osvěty, vydávání publikací a přímé podpory...

PŘEBERTE SI TO!

Více než dvě stovky neziskových organizací z Česka i ze zahraničí se letos představily na tradičním veletrhu neziskovek NGO Market 2015. Jeho šestnáctý ročník se konal ve čtvrtek 23. dubna v nových...

BuduPomahat.cz

K založení tohoto webu a později i občanského sdružení nás inspirovali lidé, kteří mají potřebu někomu pomoci, někomu něco věnovat ... Je mnoho veřejně prospěšných a charitativních organizací s...

Fokus Praha a střední Čechy

Když mi pan Kaucký popisoval různé projevy duševního onemocnění, musela jsem konstatovat, že do tohoto popisu se vejde mnoho lidí… I já bych se v tom našla :) Zásadní rozdíly jsou asi jen v tom,...

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Sportovní klub vozíčkářů Praha (SKV Praha) je občanské sdružení, které od svého založení v roce 1991 napomáhá lidem ochrnutým po poranění míchy získat a udržovat si optimální fyzickou i psychickou...

OZP Akademie

OZP Akademie nabízí širokou paletu rekvalifikačních, rozvojových i zájmových kurzů pro každého, kdo chce rozvinout svůj potenciál, najít lepší zaměstnání nebo změnit profesi. Kurzy probíhají v...

BuduPomahat.cz

Proč pomáhá Simona Stašová?

Portus Praha

Cílem sdružení je vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním či jiným postižením, napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít...

Tamtamy, o.p.s.

Tamtamy, o.p.s. je úklidová sociální firma poskytující kompletní úklid dobré kvality. Většina zaměstnanců jsou lidé s lehčími formami zdravotního postižení (například nedoslýchavostí) a tento typ...

Mezi námi, o.p.s.

O.p.s. Mezi námi podporuje setkávání lidí všech generací, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k...

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova

Hřbitov dnes patří mezi nejvíce ohrožené pražské památky. V roce 2011 začala Správa pražských hřbitovů s jeho postupnou záchranou. Nyní se odstraňuje břečtan, přerostlé a nemocné stromy. Sdružení...

BuduPomahat.cz

Konečně i my máme prezentační spot a kovářova kobyla už nechodí bosa. Vytvořil ho pro nás moderátor ranního vysílání ČRo Region a režisér Honza Chlaň ve spolupráci s občanským sdružením Helppes....

Česká unie neslyšících

Česká unie neslyšících je organizace, která vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990. Sdružuje všechny, kteří se zajímají o...

Dílna Eliáš

Posláním a cílem občanského sdružení Dílna Eliáš je umožňovat lidem s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením začlenit se do společnosti a zařadit se do pracovního procesu s ohledem na...

Duhová prádelna

Podnět k založení sociální firmy dala Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením, která již 20 let poskytuje sociální služby Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení a Centrum...

Společnost DUHA

Posláním občanského sdružení Společnost DUHA - integrace osob s mentálním znevýhodněním je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech...

Centrum integrace dětí a mládeže

Centrum integrace dětí a mládeže přispívá již 22 let ke zlepšení podmínek pro integraci zdravotně postižených a sociálně slabých dětí, jejich rodičů, mládeže, nezaměstnaných a v neposlední řadě...

Smíšek, občanské sdružení

V prvotním začátku bylo už v roce 2002 ohromné nadšení a chuť skupiny rodičů obohatit život svým dětem se zdravotním postižením. Tato skupina se postupem času zvětšila natolik, že vznikla potřeba...

ICTUS, o.p.s.

Cévní mozková příhoda... Jak dál? Že to jde, potvrzují lidé, kteří ji prodělali a teď sami pomáhají překonat nesnáze dalším... Skutečně obdivuhodní lidé...

Lékořice

Lékořice, o.s. Získalo pro program Dobrovolníci v nemocnicích akreditaci u MV ČR v říjnu 2006. Od roku 2007 je smluvním partnerem pro realizaci dobrovolnického programu ve FTNsP a zásadním způsobem...

Domov Sue Ryder, o.p.s.

Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří,...

Letní dům

Letní dům je občanským sdružením, které od roku 1997 pomáhá dětem a mladým lidem ze čtyř dětských domovů. Posláním Letního domu je zejména formou pravidelných sociálně-terapeutických pobytů a...

Okamžik

Posláním občanského sdružení Okamžik je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb,...

Rozum a Cit, o.s. a nadační fond

Nadační fond Rozum a Cit založili manželé Málikovi v roce 1996, jako nestátní neziskovou organizaci, jejímž posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem...

Hořovické maminky

Sdružení Hořovické maminky bylo založené za účelem maximální pomoci rodinám s dětmi, dále pak za účelem zlepšení kulturního, sociálního a sportovního života rodin v Hořovicích. Je ro krásný příklad...

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Autismus … kdo víme, co to přesně znamená pro člověka, pro jeho rodinu a okolí? Vidíme-li „neukázněné“ dítě, kde bereme tu jistotu, že ho maminka špatně vychovala? Nehodnoťme a neodsuzujme....

Jůnův statek

Dala jsem si tam gulášek s bramboráčkama a byl skutečně vynikající! A dovedu si představit, že bych tady strávila dovolenou. Na Jůnově statku. Skvěle fungující firma a navíc sociální. Tady to stojí...

Dům tří přání o.s.

Organizace provozuje pobytové zařízení rodinného typu s nepřetržitým provozem pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ambulantně terénní centrum pro rodiče s dětmi. Občanské sdružení Dům tří přání...

Raná péče EDA, o.p.s.

Doma je doma. A to platí obzvlášť pro děti s handicapem. A je dobře, že je tu někdo, kdo dělá maximum pro to, aby děti doma zůstat mohly a pomáhá rodičům všechno zvládnout.

Helppes

Zuzana Daušová, ředitelka sdružení, je nevídaný nadšenec!!! Ona totiž pro svojí práci žije. Já jsem se jí tedy na to neptala, ale když teď tak přemýšlím, jak nejlépe to vystihnout, on je to její...

Remedium

V Remediu jsem si užívala po všech stránkách. Paní ředitelka měla vše naplánováno, domluveno a nachystáno, sama velmi poutavě vyprávěla, klienti účastnící se kurzů se s chutí podělili o pochvalné...

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Úžasní nadšenci!!! Všichni pracují na dobrovolnické bázi, ale s nevídaným nasazením. Jejich snaha změnit svět k lepšímu je velkým příkladem. Držím palce, ať se daří!

Dědina, pobytové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé

Po ztrátě zraku prožívá člověk velmi těžké období, připadá si bezbranný a s mnoha věcmi si neumí poradit. Ve středisku pro nevidomé Dědina byli lidé spokojení a usměvaví. Osobní přístup personálu...

Maltézská pomoc, o.p.s.

Je skvělý pocit být alespoň chvíli tam, kde je ještě svět v pořádku, kde lidé vědí, že pomáhat druhým přináší radost oběma stranám a jde to i bez peněz. V Maltézské pomoci přichází člověk za...

Zajíček na koni

Natáčení s paní Markétou proběhlo "za provozu". Dokázala si se mnou povídat a u toho se věnovat i dětem ... neuvěřitelné :) Měli bychom se Za zajíčkem na koni podívat i do kavárny Na skok...

Středisko sociálních služeb Prahy 13

V denním stacionáři domu pro seniory Lukáš se schází veselá parta akčních seniorů - kreslí, háčkují, zpívají... a na pečovatelky a všechny zaměstnance střediska pějí jen samou chválu. Mají všechno...

Jinan, sociálně-terapeutická dílna

Paní Moniku vedlo k založení dílny zjištění, že intelektuálně či zdravotně znevýhodnění lidé mají velmi malý prostor se ve společnosti uplatnit i přes to, že sami chtějí být užiteční. A tak jeden...

Vedlesebe.cz, internetový obchod

Paní Kristýna chtěla pomáhat. Sama si vymyslela jak a také myšlenku zrealizovala. Nezůstala však jen u internetového obchodu, kterým podporuje prospěšné organizace, ale pomáhá jim i jinak. Velmi...

Prosaz

Iveta pracuje, studuje vysokou školu, je plná energie a chuti do života a je stále veselá. A že jezdí na vozíku? To přece není důvod k nicnedělání... Natáčení s paní Ivetou, předsedkyní občanského...

Múzy dětem

Kdybyste zažili to nadšení, s jakým "Múzy" podporují děti v dětských domovech, určitě byste se nechali strhnout ke společným hrám. Pokud okolnosti dovolí, nějaké další výpravy za dětmi se...

Dětský domov ve Strančicích

Ve Strančicích není jen dětský domov, ale jedna velká láskyplná rodina. Moji přítomnost s kamerou všichni vzali jako samozřejmost, jako kdybych byla součástí jejich kolektivu a ne úplně cizí...

Domov sociální péče ve Skalici

Natáčení ve Skalici bylo pro nás oba velmi emotivním a silným zážitkem. Vstřícnost personálu, ale hlavně tamních klientů, byla přímo neuvěřitelná. Navíc člověk běžně nemá moc možností, jak se...

Fosa, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Fosa

Iskérka, Rožnov pod Radhoštěm

Cílem občanského sdružení Iskérka z Rožnova pod Radhoštěm je poskytnout podporu lidem v zájmu naplnění lidských práv občana, podporu lidem zdravotně postižených duševním onemocněním, pomoci jim se...

Spolu dětem, o.p.s.

Nezisková organizace Spolu dětem pomáhá dětem, které vyrůstají v dětských domovech a pěstounských rodinách. Zvyšuje jejich šanci úspěšně se postavit na vlastní nohy. Na prvním místě je zájem...

Centrum Matýsek, Roudnice nad Labem

Centrum MATÝSEK od roku 2004 podporuje a naplňuje principy aktivního rodičovství. Prostřednictvím sociální a komunitní práce pomáhá ohroženým rodinám, mladým lidem a dětem. Přispívá k vytvoření...