O nás

Pomoc rodinám s dětmi s vývojovými poruchami. Systematická poradenská, terapeutická a vzdělávací pomoc rodinám, dětem, dospělým a institucím v souvislosti s vývojovými poruchami. Vyhledávání a práce s rizikovými skupinami dětí a mládeže. Osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost. Spolupráce s příslušnými státními orgány a ostatními sdruženími zabývajícími se podobnou problematikou, mezinárodní spolupráce. Pořádání výchovně rekreačních pobytů pro děti, ozdravných pobytů a socializačních a terapeutických programů. Vzdělávání laické i odborné veřejnosti.