O nás

Poskytujeme péči a léčbu těžce nemocným a umírajícím, jejich rodinám a pozůstalým. Sanžíme se o zachování maximální kvality života v každém období nemoci.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolnictví ať už u nemocných nebo při benefičních akcích, šíření dobrého jména, tisk materiálů, školení pro zdravotníky a manažery, odměny pro personál v přímé péči.