O nás

Účelem Nadace 11. ZÁŘÍ je pomocí osvěty a vzdělávání přispívat ke snížení výskytu a dopadu terorismu. NADACE 11. ZÁŘÍ jako součást občanské společnosti hodlá svým dílem a v rámci svých možností přispět k širšímu porozumění problematice terorismu a ke zmírňování jeho dopadů, a to především prostřednictvím osvěty a vzdělávání. V nadaci spojili své síly lidé, kteří jako jedni z mála u nás mají s terorismem a bojem proti němu nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti ze všech úrovní rozhodování. Proto chtějí pomoci svou osvětovou činností informovat společnost o stávajících a budoucích hrozbách a možnostech, jak jim vzdorovat. Nadace bude spolupracovat s dalšími renomovanými odborníky, jako jsou bývalí významní příslušníci zpravodajských, policejních a diplomatických služeb, či představitelé akademických kruhů. Mezi členy správní řady patří Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze) a Jaroslav Bašta.