O nás

Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí. Posláním společnosti je poskytovat účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a funkčně provázaných programů. V jejich rámci nabízíme klientům širokou škálu služeb a vysokou míru podpory, které pružně a cíleně reagují na individuální potřeby každého z nich. Tím se snažíme zlepšit kvalitu života našich klientů, aby mohli v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života a důstojně se začlenit do společnosti. Současně minimalizujeme zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a chráníme společnost před jejich možnými negativními důsledky a dopady. Naše služby se zaměřují na několik oblastí: prevenci rizikového chování dětí a mládeže, snižování rizik spojených s užíváním návykových látek, léčbu různých typů závislostí, následnou péči o absolventy léčby a také na vzdělávání.

S čím nám můžete pomoci

Stát se dobrovolníky a dobrovolnicemi v Magdaléně, podpořit nás finančně, stát se našimi kolegy a kolegyněmi nebo využít našich služeb.