O nás

PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO PROJEKTU PRO DĚTI
“PENÍZE NEROSTOU NA STROMECH!”
Tvůrci projektu: Divadelní spolek Ty-já-tr
Popis projektu: Myšlenka vzniku projektu se mi zrodila v hlavě ve chvíli, když jsem se poznala se svým manželem, zakladatelem Divadelního spolku Ty-já-tr. Člověkem, jehož hlavním krédem je pomáhat. A kdo jiný potřebuje pomoci než naše děti? Děti jsou naše radost, štěstí a hlavně také naše budoucnost. Život jim staví do cesty překážky už od útlého věku. České děti neumějí příliš hospodařit s penězi. Většina rodičů se jim snaží vštípit základy finanční gramotnosti prostřednictvím kapesného, podle psychologů by však měli začít dříve.


Projekt „Peníze nerostou na stromech!“ je projektem divadelním. Představuje interaktivní divadelní hru pro děti, v rámci níž by si děti měly osvojit základní principy nakládání s financemi. Cílem projektu je osvěta finančního vzdělávání dětína základních školách (2. stupeň) a v dětských domovech. Projekt je neziskový. Naším cílem není zisk. Naším cílem je úspěšně a zábavně naučit děti, jaká je hodnota peněz, jak s nimi dobře nakládat již od útlého věku a jak přemýšlet o jejich zabezpečení do budoucna. Koncepce divadelní hry je postavena jako fórum. Nejdříve je hereckým týmem odehráno představení, v rámci, kterého se hlavní postava dostává do komplikovaných situací a ty následně nesprávně řeší. Příběh proto končí vždy tragicky, či přinejmenším pro hlavního hrdinu velmi nepříznivě. Herci poté celé představení hrají znovu, diváci však již mají možnost jeho děj kdykoli zastavit a jednání hlavního hrdiny korigovat. Mohou se v tu chvíli v ideálním případě zapojit přímo do děje a situaci, ve které se hlavní hrdina podle jejich mínění rozhoduje chybně, řešit z jejich pohledu lepším způsobem. Cílem je zajistit, aby diváci touto cestou sdělení obsažená ve sledovaném představení oproti klasické školní výuce intenzivněji vnímali.


Další vzdělávací představení jsou Ententýky a Endele Vendele, kdy zábavnou formou pomocí básní, pohádek, písniček a říkadel od Pavla Jurkoviče, rozvíjí fantazii, hudební cítění, rozšiřuje slovní zásobu a ukazuje krásy českého jazyka. Představení hrajeme I pro české děti v zahraničí.


Causa: Re-CIT-ace, které je o tom, co se stane, když do světa mobilů, tabletů a počítačů přijdou paní Próza a slečna Poezie. Představení je určeno pro děti od 2. do 5. třídy, přičemž jeho forma se přizpůsobuje věku žáků. Představení se konají na malé scéně divadla DISK v Řetízku. Poezie ani próza nejsou v současné době pro děti vyhledávaným žánrem a nepatří mezi jejich oblíbené koníčky. Naším představením bychom chtěli dětem otevřít dveře do světa přednesu. V tomto oboru se totiž zdaleka nejedná o slepé memorování textu. Recitátor je především vypravěčem zajímavých příběhů. Sama podstata recitace usnadňuje osobní komunikaci mezi lidmi. Pojďme si častěji povídat mezi sebou, ne s naším mobilem, tabletem či počítačem! Krásu mluveného slova chceme zprostředkovat pomocí nejzajímavějších knih současné dětské literatury, vše ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros. Těm, kteří už recitují, nabídneme možnosti, jak ještě poutavěji vyprávět – bez tradičních klišé, omylů a chyb. Ne školácky, ale s humorem!


Podpořte s námi vzdělávání našich dětí.
Budeme se těšit na spolupráci :)

Divadlo pomáhá plnit dětská přání a pomáhá dětem k vzdělávní a rozvoji.