O nás

Posláním a cílem sdružení je koordinace aktivit v oblasti zdravotnictví, sociální péče a školství, realizace projektů zaměřených na pomoc dětem s vývojovým postižením, zejména na včasnou diagnostiku a záchyt vývojových vad, rehabilitaci dětí a jejich integraci do školských zařízení. Dalším posláním je podpora rodin, v kterých tyto děti žijí. Posláním Denního stacionáře Akord v Praze 2  je poskytovat ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým ve věku od 6 do 45 let.Našimi klienty jsou lidé s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří v důsledku svého postižení potřebují pravidelnou podporu druhé osoby v oblastech péče o sebe, rozvoje osobnosti a hájení svých práv a  zájmů. Jejich postižení jim tak znemožňuje využívat běžných institucí či plně čerpat péči v rodinném prostředí .

S čím nám můžete pomoci

http://www.dsakord.cz/chcete-nas-podporit/