O nás

Liga otevřených mužů (LOM), je iniciativa, jež se zaměřuje na kvalitu života dnešních mužů v České republice a nabízí možnost, jak ji osobně i institucionálně zvyšovat prostřednictvím podpory témat jako jsou rovné příležitosti žen a mužů, aktivní otcovství a slaďování rodičovství a práce, zastoupení mužů ve školství, mužská solidarita nebo péče o zdraví.

S čím nám můžete pomoci

Dobrovolnickým zapojením se do projektů a aktivit LOMu