O nás

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz

S čím nám můžete pomoci

Příležitostně poptáváme dobrovolníky na naše akce (konference, odpoledne pro rodiny s dětmi apod.). Nabízíme možnost stáže (více na www.materska-centra.cz). Rádi bychom zveřejňovali pozvánky na naše akce, které mohou být pro návštěvníky webu budupomahat.cz zajímavé. Rovněž poptáváme odborné poradentství v různých oblastech s cílem zvýšení profesionalizace řízení naší organizace.