O nás

Občanské sdružení REMEDIUM Praha je nevládní nezisková organizace zaměřená na vzdělávání, podporu a pomoc v psychosociální oblasti. Podporujeme rozvoj krizových služeb a pomáhajících profesí realizací vzdělávacích programů a vydáváním odborných materiálů, organizujeme vzdělávací, společenské a pohybové programy pro seniory, provozujeme občanskou poradnu, podporujeme rozvoj a spolupráci neziskového sektoru v Praze 3

S čím nám můžete pomoci

individuální a firemní dobrovolnictví jako soustavná pomoc v rámci realizovaných programů včetně oblasti public-relations a fundraisingu, věcné dary (přístrojové a materiálové vybavení), podpora formou koupě obrazu, externí fundraising, podpora formou návštěvy benefiční akce, natočení spotu o organizaci nebo jejích programech, prezentace činnosti organizaci