O nás

Cílem tohoto humanitárního, neziskového sdružení je zejména finanční podpora a zabezpečení činnosti Dětského krizového centra a jeho Linky důvěry a Internetové linky důvěry. Sdružení usiluje o naplňování Úmluvy o právech dítěte, cílem je zabránění, eventuálně zmírnění následků traumatizace dítěte-oběti,  rozpoznání příčin obtíží dítěte i celého rodinného systému, zmírnění obtíží a změna vzájemných vztahů v rodině, rozvoj osobnostní a emocionální stránky jedince, 

S čím nám můžete pomoci

http://www.dkc.cz/jakpomoci.php