O nás

Jonášův spolek, z.s. - dobrovolnická nezisková organizace na území Moravskoslezského kraje, podporující zejména pečující osoby o děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením, a to s poruchou autistického spektra /PAS/, o osoby s mentálním postižením a smyslovým postižením. Nabízíme sociálně - právní poradenství pro pečující osoby formou odborně vzdělávacích workshopů s erudovaným právníkem, pořádáme ozdravně - terapeutické pobyty pro děti se zdravotním handicapem se speciálním pedagogem a terapeutem, realizujeme volnočasové aktivity na Jarošovém statku ve Studénce .Jsme podporovateli inkluzivního vzdělávání a začlenění osob s jinakostí do zdravého prostředí, věříme ve smysluplnost a přínos inkluze.

 

S čím nám můžete pomoci

Osvětou, návštěvností našich webových stránek, členstvím ve spolku,

 nákupem výrobků, které poskytnou zdarma dárci , vytvoří sami pečující - výtěžek z prodeje slouží k financování terapií na Jarošovém statku- animoterapite ,cavoterapie, hipoterapie, felinoterapie.

 Podpora odborných workshopů ke zvýšení povědomí pečujících o svých sociálně - právních nárocích, podpora osobní asistentce - její úhrada, možnost dobrovolnictví formou poskytnutí svého času u dětí s postižením -doprovod u volnočasových aktivit, u muzikoterapie. Podpora formou darovacích smluv u fyzické osoby i právnické osoby -odečet z daní, řádné potvrzení f.Pamdata  - účetní jednotky.