Zvažujete, zda s námi spolupracovat? V rozhodování Vám třeba pomohou názory neziskovek, kterým jsme již videoprezentaci vytvořili. Chcete vyjádřit Váš názor? Napiště nám a my ho zde rádi zveřejníme.  

 

Dílna JINAN při ZŠaSŠW
Křejpského 1501/12
Praha 4 – Opatov

Naše dílna je sociálně terapeutická služba určená lidem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Pracuje při škole, která vzdělává žáky s různým druhem postižení. Část těchto žáků pro své postižení bude jen velmi těžko hledat uplatnění na běžném pracovním trhu a pro ně je dílna určena. Do dílny chodí i mnoho absolventů jiných speciálních škol. Dílna vznikla v roce 2006, je registrovanou sociální službou.

Je financována z prostředků MPSV, Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Prahy 11, různých grantů a také z peněz soukromých a firemních dárců. Část provozu je hrazena z prodeje výrobků dílny. I přesto dílna má s financováním provozu potíže.

Proto jsme velmi uvítali, když jsme se dozvěděli o možnosti rozšířit propagování dílny o způsob prezentace krátkým filmem. Paní Kosová pro nás v dílně bez nároku na odměnu natočila výstižný, dílnu charakterizující dokument. Její natáčení v dílně bylo pro klienty milé a přirozené. Dokument nám výrazně pomáhá při představování dílny možným dárcům, i dalším zájemcům o naši práci. Odkaz máme na webových stránkách školy a dílny.

Mgr. Monika Kočová, vedoucí dílny JINAN

Dobrý den paní Kosová,
velice si vážíme vaší pomoci, díky které vznikla prezentace našeho KC Motýlek a to bez nároku na odměnu. Prezentaci využíváme při propagaci služeb i seznamování studentů či dobrovolníků s našimi službami. Dlouhodobě je také umístěna na našem webu. Věřím, že díky grantu budete moci ve své prospěšné práci nadále pokračovat.
Přeji hodně štěstí s pozdravem,

Lucie Krísová, Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Komunitní centrum Motýlek

V říjnu 2011 nás oslovila paní Hanka Kosová s nabídkou na vytvoření krátkého videodokumentu o našich službách pro nevidomé a jeho zařazení na www. budupomahat.cz. Nápad nás zaujal a dohodli jsme vše potřebné. P. Kosová se zaměřila nejen na obvyklé seznámení s činností organizace, ale snažila se vystihnout specifika našich přístupů a služeb. Spolupráce probíhala „bezporuchově“ a k naší spokojenosti a šla mnohem dále, než bylo předem dohodnuto. P. Kosová reagovala na naše připomínky a náměty ke zpracovávanému dokumentu, vyšla vstříc našim potřebám a zpracovala i jeho další varianty pro naše PR. Při své práci projevovala současně profesionalitu i zájem o témata pomáhání, což nebývá samozřejmostí. Děkujeme.

Ing. Miroslav Michálek,výkonný ředitel sdružení Okamžik

Video využíváme při PR akcích naší organizace. Je velice důležité, aby laická veřejnost byla informovaná o naší práci. Naším cílem je, aby každý pátý člověk věděl, co je to raná péče. Video od BuduPomahat.cz krásně ukazuje, o čem je naše práce, práce poradkyň v terénu. Video je také umístěno na našich webových stránkách, má mnohem lepší vypovídací hodnotu, než článek plný slov.  

Lenka Bártová, fundraiser, Raná péče EDA, o.p.s.

Já osobně mohu tyto zatím www.stránky doporučit, protože naše video používáme při různých prezentacích a při hledání kontaktů do jiných organizací v sociální oblasti je také používám, protože se o uvedených sdruženích dozvím podstatně více než v nějakém adresáři. Přeji hezký den a držím palce.

M. Schifferová ze Střediska pro nevidomé Dědina

 

Soubory ke stažení
Rok_2013.pdf (199 KB) Zpráva o činnosti 2013
Rok_2014.pdf (312 KB) Zpráva o činnosti 2014
Rok_2015.pdf (322 KB) Zpráva o činnosti 2015
Rok_2016.pdf (330 KB) Zpráva o činnosti 2016
Rok_2017.pdf (563 KB) Zpráva o činnosti 2017
Rok_2018.pdf (851 KB) Zpráva o činnosti 2018
Rok_2019.pdf (405 KB) Zpráva o činnosti 2019