O nás

Posláním Oblastní charity Rajhrad je zajištění pomoci, podpory a odborné péče všem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Naše poslání realizujeme především prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb.

Pomáháme seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a kognitivním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, ohroženým dětem a mládeži. Poskytujeme služby pobytové terénní - Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Mobilní hospic sv. Jana, Domov se zvláštním režimem sv. Luisy, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Domácí zdravotní péče, Charitní pečovatelská služba, Fyziterapie, Půjčovna kompenzačních pomůcek, Kavárna Slunečnice, Charitní záchranná síť a terénní sociální poradenství.

 

S čím nám můžete pomoci

finanční dar, materiální dar, dobrovolnictví, benefice, sbírky, https://rajhrad.charita.cz/podporte-nas/