O nás

Sdružení na pomoc dětem s handicapy vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám. Snažíme se být jim nablízku a poskytovat jim pomoc prostřednictvím řady sociálních služeb. V Motýlku si mohou vybrat z mnoha aktivit, které dětem s postižením pomáhají smysluplně využít volný čas a také získat potřebné dovednosti k tomu, aby se mohli začlenit mezi ostatní. V našich příjemných prostorách našli své místo také rodiče s malými dětmi na mateřské či rodičovské dovolené a starší děti a mládež, které žijí v sociálně ohrožujícím prostředí. Postupně tak vznikly naše tři hlavní projekty – Centrum denních služeb, Mateřské centrum a Nízkoprahový klub Pacific, které jsou všechny sdruženy v Komunitním centru Motýlek.

S čím nám můžete pomoci

dobrovolnictví, darování materiálu na činnost s dětmi nebo vybavení do komunitního centra (např.  hračky, sportovní potřeby, reklamní předměty)  – služby auditorské, právní,  softwarové, PR (tisk, grafika, inzerce)