O nás

Svých cílů se POV snaží dosáhnout skrze širokou škálu činností, které jsou v zásadě trojího druhu: cílem koncepční práce je zlepšit legislativní podmínky či veřejnou informovanost a přispět tak k odstranění bariér v architektuře, dopravě nebo zaměstnání, poradenství slouží k poskytnutí pomoci lidem v obtížné situaci a rozmanité služby zajišťované POV představují řešení konkrétních nesnází souvisejících s životem s postižením.

S čím nám můžete pomoci

http://www.pov.cz/index.php?main=sponzor