O nás

Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost. Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku.

S čím nám můžete pomoci

Pomoci lze vhodným kontaktem s nevidomými a slabozrakými lidmi, informací o existenci Tyfloservisu, překladem odborného textu, jako dobrovolníci, jako zaměstnanci, podporou veřejné sbírky nebo benefičního koncertu, slevou na výrobky či služby, materiálním darem