O nás

plavání bez bariér

S čím nám můžete pomoci

Program Plavecké akademie KONTAKTU bB můžete podpořit finančním či věcným darem, zadáním reklamy, umístěním kasičky ve Vaší provozovně, věnováním zisku nebo jeho části z prodeje Vašich výrobků, zapůjčením prostoru pro prezentaci našeho programu či jeho partnerů a dárců, nebo se můžete do programu aktivně zapojit jako dobrovolník, a to buď jako samostatná osoba nebo v rámci firemní filantropie