O nás

Nadační fond With Love byl založen za účelem pomoci lidem, zejména dětem a seniorům, kteří se ocitli či ocitnou v jakýchkoliv nesnázích a těžkých životních situacích. Zaměřen je také na pomoc zvířatům. Rádi bychom podpořili tyto oblasti, kde je pomoc potřeba. Ať už se jedná o malé děti, které se ocitly bez rodičů, nemocné, seniory, kteří potřebují pomoci ve svých těžších, složitějších chvílích. A také zvířata, která to nemají s člověkem někdy vůbec jednoduché. Souvisejícím cílem nadačního fondu je také majetková podpora různých organizací a spolků, právnických a fyzických osob, jež se obdobnou činností zabývají, a spolupráce s nimi. Chtěli bychom co nejvíce podpořit tyto oblasti, ať už získáváním finančních darů sponzoringem, pořádáním benefičních akcí, prodejem propagačních předmětů apod..

S čím nám můžete pomoci

Svou účastí na akcích, zakoupením výrobků, dobrovolnictví (na akcích, s provozem apod.), finančními příspěvky, mediální podporou, sponzoringem,... Možností je spoustu - pomáhejte s námi....