O nás

Vytváření nabídky specifických vzdělávacích aktivit primárně pro cílovou skupinu osob ohrožených nezaměstnaností. Vytváření nabídky a realizace specifických projektů ve prospěch osob ohrožených nezaměstnaností a osob navracejících se na trh práce. Vytváření nabídky cílených aktivit určených pro neorganizované nezaměstnané osoby. Výchova a vzdělávání dobrovolných pracovníků pro primární cílovou skupinu. Výchova dětí a mládeže zejména ke vzájemné toleranci a pochopení. Vytváření podmínek a podpora rozvoje v poskytování všestranných informací pro potřeby handicapovaných osob a seniorů.