O nás

Snažíme se pomáhat lidem v oblasti jejich duchovních problémů a vůbec duchovních potřeb, realizujeme se na poli charitativní pomoci, vytváříme vzdělávací kognitivní programy, snažíme se edukační programy v etických otázkách doby, pečujeme o kulturní dědictví sakrálních památek a velkou mírou se věnujeme starosti o děti a mládež jako cesty pro lepší vzájemnné vztahy v našem kraji.

S čím nám můžete pomoci

Vážené dámy, vážení pánové, lidé dobré vůle…! Dovolte, abychom vás oslovili ne úplně novou, ale naléhavou myšlenkou – zřídit charitativní, vzdělávací a duchovní centrum s kaplí v malé obci Nesvačilka spadající pod správu Římskokatolické farnosti Moutnice. Občané obce se dodnes nemají kde scházet ke společným bohoslužebným shromážděním. Dočasně se tato situace řeší využitím prostor sálu obecního úřadu. Tento způsob však nemůže být trvalým stavem. Celý objekt je pojatý jako prostor s využitím pro širší veřejnost. Kolem kaple je zakomponován meditativně – relaxační park. Na shora zmíněné si věřící pomalu střádají ze svých úspor, ale už nyní je zřejmé, že je to nad jejich možnosti. Proto si vás dovolujeme oslovit s prosbou o finanční příspěvek. Pokud byste se rozhodli přispět, uvádíme číslo účtu: 2300338440/2010. více na prezentaci: www.kaplenesvacilka.cz