O nás

Mobilní hospic Ondrášek působí od roku 2004 jako poskytovatel domácí hospicové péče pro děti a dospělé. Pro cca 15 dětí a 130 dospělých nabízí bezplatnou zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči, je průvodcem rodin, které se rozhodly umožnit svému nemocnému blízkému důstojně dožít ve svém domácím prostředí, v kruhu své rodiny. Pacientům zajišťujeme 24 hodinový zdravotní dohled, využíváme moderních poznatků zejména v léčbě bolesti. Služby provázení jsou nabízeny rovněž pozůstalým. Mobilní hospic Ondrášek působí na území Moravskoslezského kraje.

S čím nám můžete pomoci

Vítáme spolupráci s firmami i jednotlivci, kteří sponzorsky poskytnou podpůrné služby pro fungování organizace - grafické práce, tisk propagačních materiálů, dodání kacelářských potřeb, drogerie, materiálu na výrobu hraček a pomůcek, opravy služebních aut a prostor. Pomůže i jakákoli jednorázová i trvalá finační podpora. I 50 Kč měsíčně pomůže umírajícím odejít z tohoto světa v kruhu své rodiny. Děkujeme