O nás

Misí a vůdčí ideou ústavu je všestranná aktivní podpora zlepšování kvality života pečujících osob a jejich svěřenců v celé ČR. Spolupracujeme s partnerskými organizacemi v EU. Garantem ekonomické a organizační části projektu jsou Opus Lacrimosa z.ú.; Svěřenský fond Lacrimosa HF a divize Opus Lacrimosa z.ú. - Půjčovna Camper Tramp. K dosažení těchto cílů ústav především: 1) sbírá a zpracovává statistické údaje; 2) vypracovává odborné posudky a studie a návrhy řešení, prezentuje je a obhajuje před legislativními a ústředními orgány státní správy; 3) pořádá konference, semináře a školení pro pečující i odbornou veřejnost, výstavy a společenské události, vystupuje v médiích a organizuje vydávání publikací; 4) podílí se na zajištění zvýšení dostupnosti samostatné dovolené a trávení volného času pečujících včetně zprostředkování svépomocné respitní péče; 5) iniciuje vznik a organizaci zařízení krátkodobé okamžité respitní a odlehčovací péče a organizuje vznik a využití sítě půjčoven obytných automobilů v plně bezbariérovém provedení ""řidič & cestující""; 6) koordinuje a podporuje vznik trustu pečovatelských fideikomisních svěřenských fondů sítě Lacrimosa, preferujíce církevní participaci.

S čím nám můžete pomoci

Sdílením životních zkušeností. Pomáháme my.