O nás

Podporujeme seniory v aktivním způsobu života. Připravujeme pro ně a s nimi programy pěstující „tělo i duši“, ve kterých nejsou pasivními konzumenty, ale činnými účastníky a spoluhráči, a také akce pro širší komunitu obce, na kterých se potkávají lidé všech generací. Ve spolupráci s obcí, veřejnými institucemi, nestátními organizacemi i soukromými subjekty se snažíme o vytváření možností a podmínek k tomu, aby stáří bylo aktivně prožitým, produktivním časem, kontinuální součástí jak individuálního příběhu lidského života, tak aktivní součástí života společnosti.

S čím nám můžete pomoci

http://www.buenavistavinohrad.cz/podporte-nas