O nás

Domov na půl cesty MAJÁK (dále MAJÁK) vznikl ze spolupráce občanského sdružení ENYA (Ekumenická síť pro aktivity mladých a  NO CČSH (Náboženské obce Církve československé husitské v Praze 4 – Michli). Posláním MAJÁKU v Praze 4 Michli je usnadnit začátek samostatného života sociálně znevýhodněným mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče nebo v nich prožili část svého života. MAJÁK poskytuje bydlení v domácím  prostředí, odborné sociální poradenství a další služby. Prostřednictvím individuálního přístupu pracovníků, dobrých mezilidských vztahů a respektování jedinečnosti každého člověka  tak motivuje mladé lidi k tomu, aby překonali sociální znevýhodnění, dokázali se postupně obejít bez pomoci sociálního systému a žili v souladu se společenskými normami.