O nás

Sdružení CMP zejména zřizuje a provozuje kluby a komunitní centra pro nemocné, zajišťuje poskytování zdravotního, sociálního, právního a ekonomického poradenství pro nemocné a jejich rodinné příslušníky, pořádá odborné přednáškové a konzultační akce, kulturní, vzdělávací, výukové a společenské akce pro nemocné a jejich rodinné příslušníky, zajišťuje vydávání tiskovin, publikací a zpráv souvisejících s CMP, obhajuje oprávněné zájmy nemocných, podílí se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným právním předpisům týkajících se zdravotně postižených,, organizuje rekondiční pobyty pro své členy, nemocné CMP a jejich rodinné příslušníky, anebo osoby ohrožené vznikem CMP,  poskytuje sociální služby