O nás

Občanské sdružení DOLLY je nestátní neziskovou organizací. Jejím cílem je vyvíjet činnost za účelem pomoci lidem s postižením, seniorům a dalším skupinám obyvatel, kteří nemají stejné podmínky jako většinová společnost, popř. potřebují kontaktní pomoc. Formy pomoci respektují osobnost každého člověka a jeho potřeby, posilují jeho soběstačnost a vlastní kompetence. Posláním sdružení je přispívat svou činností k sociální integraci, k prosazování rovných příležitostí pro všechny, k zaměstnávání lidí s postižením nebo lidí obtížně zaměstnavatelných. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je provozování obecně prospěšných činností v sociální a humanitární oblasti, sociálního podnikání a poskytování registrovaných sociálních služeb – odborného sociálního poradenství a terénní odlehčovací služby.

S čím nám můžete pomoci

pomoc ve formě služeb, dobrovolné práce ( např. při lektorování kurzů a dalších aktivitách ), darování materiálů pro ruční práce apod.