O nás

Naším cílem je podpora programů a projektů zaměřených na vzájemné porozumění různých světů, které mohou být ve společnosti chápány jako rozdílné. Stěžejním projektem je Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP). Cílem projektu je zvýšit informovanost slyšících o neslyšícím světě, simultánním přepisu, znakovém jazyce a kultuře. U neslyšících a sluchově postižených pak větší důvěře ke komunikaci se slyšícími a otevření se možnostem, které jsou slyšící společností nabízeny. Cílovou skupinou je každý občan naší společnosti, ať už je slyšící, neslyšící či sluchově postižený.

S čím nám můžete pomoci

Zapojením se do programu Týdne komunikace osob se sluchovým postižením, šířením informací o projektu, natočením videa, dokumentu....